Навчальні дисципліни

Курси і спецкурси, які викладаються на кафедрі:

 1. теорія перекладу, комунікативні стратегії першої та другої іноземної мови: проф. Кияк Т.Р., доц. Дорофєєва М.С., PhD, асист. Флоріан Рінеш;
 2. актуальні питання перекладознавства, вступ до перекладознавства: доц. Іваницька М.Л.;
 3. жанрові теорії перекладу, порівняльна стилістика німецької та української мови, стилістика німецької мови: доц. Дорофєєва М.С.;
 4. порівняльна лексикологія німецької та української мов, порівняльна граматика німецької та української мов: доц. Любчук Н.В.;
 5. лінгвокраїнознавство країн першої та другої іноземної мови: PhD, асист.  Флоріан Рінеш;
 6. історія німецької мови: доц. Материнська О.В.;
 7. техніка перекладу першої та другої іноземної мови: доц. Касяненко Д.С., асист. Супрун Т.В, доц. Дорофєєва М.С.;
 8. синхронний переклад: асист. Супрун Т.В.;
 9. інноваційні перекладацькі технології: доц. Гуменюк О.О.;
 10. переклад ділових документів: доц. Лалаян Н.С.
 11. перша іноземна мова, практичний курс першої та другої іноземної мови і переклад, практика письмового та усного перекладу: асист. Ніна Гаврилов; доц. Іваницька М.Л., доц. Дорофєєва М.С., доц. Материнська О.В., доц. Кожедуб Л.Г., к.ф.н, асист. Уманець Р.С., к.ф.н., асист. Мельник А.П., к.ф.н., асист. Потапова А.Є.