Навчальні дисципліни

Викладачі кафедри забезпечують читання нормативних та спеціальних дисциплін на І – V курсах відділу перекладачів, зокрема:

 • Практичний курс основної іноземної мови.
 • Практичний курс др.іноз. мови і переклад.
 • Вступ до перекладознавства.
 • Практика письмового та усного перекладу.
 • Інформаційні технології в перекладацькій діяльності.
 • Історія основної іноземної мови.
 • Переклад ділового мовлення.
 • Переклад економічної документації.
 • Порівняльна граматика української та іноземної мов.
 • Порівняльна лексикологія української та іноземної мов.
 • Термінознавства основної іноземної мови.
 • Комп’ютерна лексикографія і переклад.
 • Особливості перекладу з української мови першою іноземною мовою.
 • Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови.
 • Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови.
 • Основи послідовного перекладу та техніки нотування.
 • Стилістика основної іноземної мови.
 • Порівняльна стилістика іноземної та української мов.
 • Теорія перекладу.
 • Основи редагування письмового перекладу.
 • Семантико-стилістичні перекладу різних жанрів.
 • Соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу.
 • Сучасні інформаційні технології.
 • Комунікативні стратегії першої іноземної мови.
 • Комунікативні стратегії другої іноземної мови.
 • Комунікативні стратегії третьої іноземної мови.
 • Переклад конференцій.
 • Техніка перекладу основної іноземної мови.
 • Техніка перекладу другої іноземної мови.
 • Техніка перекладу третьої іноземної мови.
 • Техніка усного послідовного перекладу.
 • Редагування письмових перекладів.
 • Синхронний переклад.
 • Художній переклад.
 • Основи машинного перекладу.
 • Жанрові теорії перекладу.
 • Методика викладання перекладу в вищій школі.
 • Судовий переклад.
 • Науково-технічний переклад.
 • Юридичний переклад.
 • Актуальні питання перекладознавства.
 • Техніка усного послідовного перекладу.