Теми наукових робіт

 • Відтворення лексико-семантичного поля виховання творів Ж.Ж.Руссо в українських перекладах.
 • Концептуальні проблеми перекладу Європейської хартії регіональних мов і мов меншин.
 • Жанр медичної інструкції в оригіналі та перекладі (на матеріалі французької та української мов).
 • Гендерні аспекти перекладу текстів засобів масової комунікації (на матеріалі французької та української мов).
 • Особливості перекладу українською мовою французьких текстів кінематографу та театрального мистецтва.
 • Особливості відтворення прецизійної лексики при усному перекладі.
 • Відтворення в українських перекладах мистецьких прийомів французької судової промови.
 • Відтворення емотивних діалогічних конструкцій при перекладі з французької мови на українську (за романом Л.-Ф. Селіна „Подорож на край ночі”).
 • Відтворення французьких епітетних конструкцій художнього опису в українському перекладі (за романом Н.Саррот „Золоті плоди”).
 • Лінгво-стилістичні особливості відтворення творів українських авторів ХІХ-ХХ ст. у французьких перекладах (на матеріалі Антології української літератури з ХІ по ХХ ст.).
 • Аналіз перекладів рооманів Паскаля Лєне „Мережниця” та „Ірреволюція” в українських перекладах.
 • Явища компресії та декомпресії при перекладі роману А.Камю „Чума”.
 • Особливості перекладу французького Інтернет дискурсу.
 • Еліпсис підмета-займенника як проблема перекладу з української мови на іспанську.
 • Проблеми лексичної та граматичної відповідностей в перекладах Біблії іспанською, англійською та українською мовами.
 • Вербалізація концепту природа в поезії Антоніо Мачало та його відтворення в українських перекладах.
 • Експлікація модальності при перекладі з іспанської та українську мову.
 • Особливості відтворення українською мовою іспанських фразеологізмів у творах авторів сучасності.
 • Окличні речення в сучасній іспанській мові та їх відтворення в українському перекладі.
 • Взаємодія різногалузевих терміносистем у спеціальних текстах іспанською та португальською мовою та їх відтворення українською (на прикладі спортивної та юридичної терміносистем).
 • Переклад української ономастики іспанською мовою (на матеріалі друкованих та електронних мас-медіа Іспанії та Латинської Америки).
 • Лексико-граматичні трансформації при відтворенні семантики каузативності в перекладі з іспанської на українську.
 • Особливості перекладу іспанських та італійських туристичних довідників українською мовою.
 • Особливості перекладу українською мовою іспанських метафор (на матеріалі спортивної преси).
 • Лексико-стилістичні особливості іспаномовних юридичних текстів та їх відтворення українською мовою (на матеріалі статутних документів).
 • Соматичні фразеологічні одиниці в іспанській мові та їх українські відповідники.
 • Втрати та компенсації при перекладі прислів’їв іспаномовної художньої прози.
 • Лінгвостилістичні особливості перекладу іспанської поезії українською мовою (на прикладі творів А.Мачадо, Ф.Лорки, Х. Хіменеса).

Теми курсових та дипломних робіт, які виконуються на кафедрі (2012 рік) - повний список (файл .pdf, 284 Kb)