Збірники

Збірки наукових праць кафедри:

  • Стиль і переклад. - Вип. 1. - 2014.
  • La traduction au seuil du XXIe siиcle : histoire, thйorie, mйthodologie / Гол. ред. О.І. Чередниченко. – Strasbourg–Florence–Grenade–Kyiv: Політична думка, 1997. – р.80-88.
  • Венгренівська М.А., Гнатюк А.Д. Творча майстерня перекладача (збірка теоретичних розвідок). – К.: Київський університет, 2001. – 92 с.
  • Теорія і практика перекладу: Республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Вип.1–20. – К.: Вища школа, 1979-1994 рр.

За участі кафедри ТПП з романських мов імені Миколи Зерова також видаються збірки наукових праць: