Захищені дисертації

За останні 5 років на кафедрі відбулись захисти 7 кандидатських дисертацій:

у березні 2006 року під керівництвом проф. Чередниченка О.І. захищено дисертацію М.П. Лук’янченко «Французька екзистенціальна проза в українських перекладах (на матеріалі творів А. Камю і Ж.-П. Сартра)»;

у вересні 2006 року під керівництвом проф. Гетьман З.О. захищено кандидатську дисертацію випускниці аспірантури І.С. Орлової «Лексико-граматичні трансформації у перекладі міжнародно-правових документів (на матеріалі двосторонніх іспансько-українських міждержавних угод)»;

у жовтні 2007 року під керівництвом Чередниченка О.І. захищено кандидатську дисертацію випускниці аспірантури О.Т. Крушинської „Поезія Поля Верлена в українських перекладах”;

у жовтні 2008 року під керівництвом Чередниченка О.І. захищено кандидатську дисертацію випускника аспірантури Матюші П.А. «Франкомовні та румуномовні назви військових структур в українському перекладі»;

у квітні 2007 р. ВАК України затвердив кандидатську дисертацію аспірантки Т.О. Качановської «Поетика оніма у французьких сонетах ХІХ ст. як перекладознавча проблема» (наук. кер. доктор філол. наук проф. Чередниченко О. І.);

у листопаді 2010 року під керівництвом проф. Чередниченка О.І. захищено кандидатську дисертацію випускника аспірантури Білана М.Б. «Лексико-семантичні трансформації у військовому перекладі (на матеріалі статутних документів сухопутних збройних сил Франції)» за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство;

у грудні 2010 року під керівництвом доц. Максименко О.В. захищено кандидатську дисертацію асистента кафедри Чернишової Ю.О. «Концептуальні та мовні аспекти перекладу сучасних італійських релігійних текстів» за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство.