Публікації

2004

Яшенкова О. В. Лінгвокраїнознавство США : навч. посібник / О. В. Яшенкова. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2004. – 140 с.

2006

Виноградова О. Б. Contemporary Media and Public Opinion : навч. посібник з курсу англ. мови у професійному спілкуванні для студентів І курсу Інституту журналістики / О. Б. Виноградова, А. В. Кельман, М. О. Сидоренко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2006. – 130 с.

2007

Білас Л. М. Human Being and Environment : навч. посібник для гуманітарних факультетів / Л. М. Білас. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2007. – 72 p.

Бондаренко В. В. Language Testing (Тести з англійської мови) : навч. посібник для студентів Інституту філології спеціальностей «Українська мова та література», «Літературна творчість», «Класична філологія» : у 3-х ч. / В. В. Бондаренко, В. Л. Ткачова. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2007. – 215 с.

Коваленко Л. І. Навчальний посібник з курсу граматики англійської мови для студентів немовних факультетів вищих навчальних закладів / Л. І. Коваленко, А. В. Шелякіна. – К. : СМП “АВЕРС”, 2007. – 84 с.

Горбань І. В. African American Folclore : навч. посібник з курсу англійської мови для студентів І-ІІІ курсів Інституту філології спеціальності «Фольклористика» / І. В. Горбань. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2007. – 82 с.

2008

Боцман А. В. Текстові джерела в аспекті інформаційно-аналітичного дослідження : монографія / А. В. Боцман. – К. : Наук. вид. відділ НАСБ України, 2008. – 221 с.

Виноградова О. Б. Journalism as Newsgathering Business : навч. посібник з курсу англ. мови у професійному спілкуванні для студентів ІІ курсу Інституту журналістики / О. Б. Виноградова, А. В. Кельман, М. О. Сидоренко. навч. посібник для студентів ІІ курсу Інституту журналістики / О. Б. Виноградова, А. В. Кельман, М. О. Сидоренко. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 89 с.

Горбань І. В. Збірка тестів з англійської мови для студентів І-ІІІ курсів заочної форми навчання спеціальностей «Українська мова та література» та «Фольклористика» / І. В. Горбань. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2008.– 50 с.

2009

Білас Л. М. Ukrainian Winter Calendar : навч. посібник з англійської мови для студентів Інституту філології та інших гуманітарних факультетів / Л. М. Білас. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2009. – 63 с.

Коваленко Л. І. Лінгвокраїнознавство Британії та США : навч. посібник для студентів І-ІV курсів Інституту філології : у 2-х ч. / Л. І. Коваленко, А. В. Шелякіна. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 219 с.

Яшенкова О. В. Topical Issues in English Linguistics : навч. посібник з курсу «Англійська мова» для студентів спеціальності 7.030501 «Українська мова та література», 7.030502 «Мова та література», 7.030503 «Фольклористика» / O. V. Yashenkova. – К. : РВЦ «Київський університет», 2009. – 138 с.

2010

Білас Л. М. Mastering English Grammar : навч. посібник з граматики англійської мови для студентів вищ. навч. закладів. – 2-ге вид., переробл. і доп. / Л. М. Білас. – К. : Логос, 2010. – 192 с. (з грифом МОН України).

Боцман А. В. Модальні та допоміжні дієслова (Modal and Auxiliary Verbs) : практикум з граматики англійської мови для студентів спеціальностей: «Українська мова та література», «Мова та література», «Фольклористика», «Журналістика» : у 2-х ч. / А. В. Боцман, Н. М. Максимчук. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. – 95 c.

Коваленко Л. І. Навчальний посібник з англійської мови для магістрів Інституту філології та аспірантів з підготовки до кандидатського іспиту / Л. І. Коваленко, Т. П. Козловська. – 2-ге вид., доп. – К. : РВЦ «Київський університет», 2010. – 88 с.

Яшенкова О. В. Fundamentals of Business Communication in English : практикум до курсу «Основи ділової комунікації» для студентів спеціальності 6.030500 «Мова та література (англійська)» / O. V. Yashenkova. – К. : РВЦ «Київський університет», 2010. – 72 с.

Яшенкова О. В. Короткий українсько-англійський словник понять і термінів мовної комунікації / О. В. Яшенкова. – К. : РВЦ «Київський університет», 2010. – 72 с.

Яшенкова О. В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посібник / О. В. Яшенкова. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 312 с. (з грифом МОН України)

2011

Попівняк О. О. Practicing English : навч. посібник з англійської мови для студентів заочної форми навчання спец. «Українська мова та література» / О. О. Попівняк. – К. : НАУ, 2011. – 95 с.

Сидоренко О. М. Навчальні матеріали з англійської мови для аспірантів Інституту журналістики / О. М. Сидоренко – К. : Інститут філології КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – 95 с.

Яшенкова О. В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посібник для самостійної роботи студентів / О. В. Яшенкова. – К. : ВЦ «Академія», 2011. – 304 с. (з грифом МОН України)