Діяльність кафедри

Викладачі кафедри здійснюють наукову та методичну роботу в руслі комунікативної лінгвістики та міжкультурної комунікації, інноваційних підходів до викладання англійської мови. Кафедра є ініціатором і організатором різних проектів, зокрема першої в Україні Літньої школи з американознавства (2000), міжнародних конференцій з проблем лінгво-/країнознавства США (2004, 2006), тестування з англійської мови (2007); зустрічей з відомими митцями України (на регулярній основі) тощо. На кафедрі працює науково-методичний семінар «Етноспецифіка англомовної комунікації». Науково-методична робота викладачів кафедри сприяє осучасненню змісту філологічної науки в Україні. Досвід кафедри широко переймається іншими навчальними закладами. Кафедра підтримує зв’язки з багатьма вищими навчальними закладами України (Донецьким національним університетом, Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна, Волинським національним університетом імені Лесі Українки, Київським національним лінгвістичним університетом, Національним авіаційним університетом, Львівською комерційною академією та ін.), а також з міжнародними установами, зокрема Британською Радою в Україні, Відділом преси, освіти та культури Посольства США в Україні, Центром американознавства в Україні, Центрально-Азійською Асоціацією Ділового Спілкування.