Співробітники

Штатні викладачі:
 • Шабуніна Вікторія Віталіївна – к. юрид. н., доцент, завідувач кафедри
 • Мусієнко Алла Петрівна –к. філол. н., доцент
 • Андросюк Ганна Леонідівна – асистент
 • Афанасьєва Ольга Миколаївна – к.філол.н., асистент
 • Гусейнова Оксана Миколаївна – к. філол.н., доц. (романські мови)
 • Курочка Валентина Михайлівна – асистент
 • Лабенко Оксана Вікторівна – викладач
 • Назаренко Ольга Іванівна – ст. викладач
 • Сидоренко Олена Анатоліївна – ст. викладач
 • Симканич Олена Всеволодівна – викладач
 • Топчій Оксана Василівна – к. педаг.н., асистент
 • Чернишова Світлана Олександрівна – к. філол.н., асистент
 • Веприцька Зоя Іванівна – к. філол. н., доц.
 • Гач Наталія Олегівна – асистент
 • Даниліна Світлана Юріївна – асистент
 • Кучеренко Ірина Дмитрівна – ст. викладач
 • Лялько Сергій Вадимович – ст. викладач
 • Микитюк Ірина Миколаївна – ст. викладач
 • Петренко Сергій Володимирович – асистент
 • Скопюк Тетяна Георгіївна – к. філол. н., доц.
 • Тирон Ірина Володимирівна – асистент
 • Тихонова Тетяна Борисівна – к. психол. н., доц.
 • Токменко Олена Павлівна – ст. викладач
 • Цепко Тетяна Анатоліївна – ст. викладач
 • Шевченко Ольга Федорівна – к. філол. н., доц.

Навчальний процес на факультетах забезпечують такі викладачі:

Філософський факультет:
 • ст. викладач Цепко Т.А. – завідувач секції
 • асистент Андросюк Г.Л.
 • викладач Величко Л.П.
 • викладач Лабенко О.В.
 • ст. викладач Лялько С.В.
 • викладач, к. філол.н Малій А.С.
 • ст. викладач Назаренко О.І.
 • ст. викладач Сива Л.О.
 • ст. викладач Сидоренко О.А.
 • ст. викладач Токменко О.П.
 • ст. викладач Цимбаленко М.Ю.
 • асистент Чернишова С.А.
 • доцент Шевченко О.Ф.
Історичний факультет:
 • Доц. Скопюк Т.Г. – завідувач секції
 • Доц. Алексеєва А.Л.
 • Ст. викладач Віхрова Ж.В.
 • Викладач Лабенко О.В.
 • Викладач, к. філол..н. Малій А.С.
 • Доц. Шевченко О.Ф.