Співробітники

  Французька мова
 • Лисенко Олександр Михайлович
 • Бондаренко Ганна Володимирівна
 • Веприцька Зоя Іванівна
 • Зязюн Лариса Іванівна
 • Кирюшко Наталія Венедиктівна
 • Коломієць Оксана Олексіївна
 • Ковальчук Валентина Анатоліївна
 • Лащихіна Віталіна Петрівна
 • Маймескул Олена Анатоліївна
 • Рижова Ірина Анатоліївна
 • Роговий Віктор Миколайович
 • Скороходова Валентина Миколаївна
 • Соляник Наталія Іванівна
 • Сизенко Анастасія Сергіївна
 • Федько Юрій Володимирович
 • Філипоненко Ніна Іванівна
 • Чугай Андрій Олександрович
 • Садикова Лариса Володимирівна
 • Костюк Марина Миколаївна
 • Севостьянова Світлана Владиславівна
  Іспанська мова
 • Бахтінова Ірини Анатоліївна
 • Бородавко Галина Іванівна
 • Гусейнова Оксана Миколаївна
 • Дерюгіна Любов Опанасівна
 • Корзова Лідія Юріївна
 • Дорошенко Ольга Юріївна
 • Цапко Євгенія Павлівна
 • Шевченко Людмила Олексіївна
 • Яковлева Тамара Вікторівна
 • Власенко Марія Сергіївна
 • Братель Олена Миколаївна

Лисенко Олександр Михайлович

Доцент, завідувач кафедри романських мов - Лисенко Олександр Михайлович народився у 1948р. З 1966 р. по 1972 р. навчався на факультеті романо-германської філології Київського державного університету імені Тараса Шевченка ( відділення перекладачів). З 1970-1974 р.р. працював перекладачем в Алжирі та Гвінеї . У 1974-1975 р.р. працював референтом Республіканської Ради у справах іноземних студентів у м. Києві.

З 1975 р. працює викладачем десятимісячних курсів іноземних мов при КДУ імені Тараса Шевченка. Потім асистентом, доцентом кафедри романської філології КНУ імені Тараса Шевченка .

У 1990 р. отримав ступінь кандидата філологічних наук. У 1992 році отримав звання доцента. У 1994р. був обраний на посаду завідувача кафедри романських мов.

Доцент Лисенко О.М. активно займається науковою роботою . Читав нормативні курси з “Теорії та практики перекладу”, “Теоретичної граматики французької мови” . За період наукової діяльності опубліковано - 30 наукових та навчально-методичних праць, 5 з яких з грифом міністерства освіти і науки.

Основні праці : Пособие для поступающих в вузы .Cours moyen de francais - К. 1989, Французька мова : Вступникам до вузів. Навчальний посібник. - К. 1994, Функціональна граматика французької мови. Артикль. – К. 2003, Українсько-Французький розмовник. – К. 2008, Посібник з граматики . – К. 2010, Вступний фонетичний курс французької мови – К.2010.

Зязюн Лариса Іванівна

Професор Зязюн Лариса Іванівна народилася в с. Яблунів Косівського району Івано-Франківської області. Закінчила факультет іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю романо-германські мови та література. Після закінчення університету працювала протягом 13 років завідувачем курсів підвищення кваліфікації вчителів при Львівському державному університеті імені Івана Франка, одночасно викладачем французької мови погодинно, та 12 років – на посаді викладача, а потім старшого викладача французької мови кафедри іноземних мов Інституту гуманітарної освіти Національного університету «Львівська політехніка».

У 1993 – 1995 рр. навчалася на філософському факультеті Українського вільного університету в м.Мюнхені, Німеччина. Зязюн Л.І. працювала за сумісництвом перекладачем в проектах TEMPUS – TACIC та ЮНЕСКО, де набула значного практичного досвіду у володінні французькою мовою.

Займається науковою та навчально-методичною роботою, бере участь у наукових Всеукраїнських та міжнародних конференціях та семінарах, є членом Наукового Товариства імені Тараса Шевченка.

У 2003 році Зязюн Л.І. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: “Артистичне виховання особистості в системі освіти Франції”.

У 2008 році Зязюн Л.І. успішно захистила докторську дисертацію на тему : “Теоретичні засади розвитку і саморозвитку особистості в освітній системі Франції.

З 2003 року працює в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на посаді доцента, а з 2010 року на посаді професора. Під керівництвом д.пед.н., проф. Зязюн Л.І. було захищено три кандидатських дисертації пошукувачів та аспірантів. Неодноразово виступала опонентом та першим опонентом на захисті кандидатських дисертацій.

У даний час Зязюн Л.І. працює на посаді професора кафедри романських мов, де викладає французьку мову, читає теоретичний курс з лінгвокраїнознавства, займається освітньо-виховною, науковою, перекладацькою та публіцистичною діяльністю, здійснює рецензування бакалаврських, дипломних, магістерських робіт, розробляє програми та методичний матеріал для контролю та перевірки знань студентів.

Основні наукові праці: Навчальний посібник з грифом МОН України « Parlez- vous francais?» - Львів – 2001; «Чудодійний Люрд: Віра, Надія, Любов» - Харків – 2002; переклад на польську мову підручника під редакцією академіка Зязюна І.А. “Педагогічна майстерність” – Warszawa – Radom – 2005; монографія «Саморозвиток особистості в освітній системі Франції» - Київ - Миколаїв 2006 та понад 90 наукових статей.

Кирюшко Наталія Венедиктівна

Доцент, кандидат філологічних наук - Кирюшко Наталія Венедиктівна 1948 року народження, закінчила у 1973 році факультет романо-германської філології Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

З 1982 року працює викладачем кафедри. Протягом цього періоду захистила дисертацію на тему: “Еволюція типологічних особливостей наукової фантастики Франції (на матеріалі літератури 1970-90 років)”.

За час роботи в Університеті підвищувала кваліфікацію, перебуваючи в НАН України Київському лінгвістичному університеті в навчальному закладі CAREL (місто Руаян, Франція, 1996) та Паризькому університеті Сорбоні (2000).

Рижова Ірина Анатоліївна

Рижова Ірина Анатоліївна 1961 року народження закінчила факультет французької мови Київського педагогічного інституту іноземних мов (КДППМ) у 1984 році.

З 1986 року працює у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

З 1997 року викладає французьку мову на кафедрі теорії та практики перекладу з романських мов і на кафедрі романських мов.

З 2003 року Рижова І.А. асистент кафедри романських мов.

Викладала курси “Вступ до перекладу ” і “Введение в перевод” «Civilisation» для китайських студентів філологів-перекладачів.

На даний момент викладає курси з «Лінгвокраїнознавства» та «Французької мови» для китайських студентів-перекладачів.

Рижова Ірина Анатоліївна займається науковою діяльністю з проблем методики викладання Іноземних мов. Результатом ії методичних досліджень стали статті з питань методики викладання іноземних мов.

Рижова І.А. бере участь у міжнародних наукових та всеукраїнських конференціях. В 2008 році проходила стажування в Цзілінському університеті м. Харбін (Китай).

Останні наукові публікації: «Формування засад навчання української мови як іноземної в київському університеті ім. Т. Шевченка у 1960-80 рр.», «Вплив філологів київського університету Святого Володимира на розвиток та формування україністики (1834-1917)», «До проблеми створення навчального національного орієнтованого словника».

Коломієць Оксана Олексіївна

Доцент, кандидат філол. наук - Коломієць О.О. закінчила факультет романо-германської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1971 році. З 1971 р. по 1975 р. навчалася в аспірантурі названого факультету. У 1976р. захистила кандидатську дисертацію і отримала вчений ступінь кандидата філологічних наук.

З 1975р. працює викладачем кафедри французької та іспанської мов.

У 1987 р. Коломієць О.О. було присвоєно вчене звання доцента кафедри французької та іспанської мов.

У 2001-2003 рр. Коломієць Оксана Олексіївна читала лекції з порівняльної лексикології французької та української мов у Загребському університеті (Хорватія).

Роговий Віктор Миколайович

Роговий В.М. 1943 року народження, закінчив у 1971 році факультет романо-германської філології Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

З 1975 року працює в Київському державному університеті викладачем французької мови. З 2003 р. по 2007 р. працював асистентом кафедри ТТП романських мов. З 2008р. асистент кафедри романських мов.

Постійно підвищує свою професійну майстерність , отримав ATTESTATION du stage de formation de formateurs au Francais des Affaires par Institut Francais d’Ukraine – Centre culturel et de Cooperation Linguistique . Член асоціації викладачів французької мови України. Прийняв участь у 1-er Congres national des professeurs de francais d`Ukraine “ echanges, modernite,competences”.

Основні публікації: Навчальні завдання з курсу французької мови ( le francais scientifique et technique : technologie, automobile , avion ) для студентів ф-ту іноземної філології 1999; Le francais scientifique et technique : (technologie, petrole , electricite ) 2001; Glossaire francais-ukrainien compose a la base des articles socio-politiques de la presse contemporaine francaise 2009.

Севостьянова Світлана Владиславівна

Севостьянова Світлана Владиславівна закінчила Київський національний лінгвістичний університет та здобула кваліфікацію викладача з французької та англійської мов.

З 1990 по 1997 р. працювала викладачем французької мови в школі №285.

Має практичний досвід роботи з французькою та англійською мовами: з 1999 по 2000 р. перебувала в Алжирі, з 2000 р. по 2003 р. в Бельгії, де працювала перекладачем.

З 2009 року працює викладачем французької мови кафедри романських мов Інституту філології.

Севостьянова Світлана Владиславівна переклала велику кількість статей, телевізійних передач, фільмів, інтерв’ю, мастер-класів.

Основні переклади: "Plat du chef", "Cuisine pour les debutants", "Petit dejeuner avec Kaiser"; журнали - "Bourgeois", "Restaurateur", "Gourmet", "Olive".

Чугай Андрій Олександрович

Чугай Андрій Олександрович народився 8 липня 1980 року. У 2003 році закінчив Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю “Мова та література” . Отримав кваліфікацію викладача французької мови та зарубіжної літератури.

Чугай Андрій Олександрович працює на кафедрі романських мов з 1998 року. Має науково-педагогічний досвід роботи.

Основні публікації: “La geographie touristique de la France” 2006, «Вступний фонетичний курс французької мови для студентів першого курсу Інституту філології» 2007, "Тренувальні вправи з граматики до підручника Крючкова Г.Г. Прискорений курс французької мови" 2010, «Українсько-французький розмовник» 2010.

Ковальчук Валентина Анатоліївна

Ковальчук Валентина Анатоліївна народилася 29 червня 1980 року у м.Києві.

У 2002 році закінчила Інститут філології Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, кафедру теорії та практики перекладу з романських мов, отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Переклад” та здобула кваліфікацію філолога, перекладача та викладача французької та англійської мов.

У жовтні 2002 року вступила до аспірантури Інституту філології КНУ ім. Т.Г. Шевченка (зі спеціальності перекладознавство), яку закінчила у вересні 2005 року.

Ковальчук Валентина Анатоліївна є автором кількох наукових праць з проблем перекладознавства, лінгвістики та журналістики :
1. Особливості функціонування цитат у журналістських текстах в контексті перекладу // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб.наук.пр.- К.:Вид.центр КНЛУ.- Вип. 13.- 2005.- с.146-150.
2. Комунікативно-прагматична спрямованість питань в інтерв’ю з точки зору проблем перекладу // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб.наук.пр.- К.:Вид.центр КНЛУ.- Вип. 14.- 2005.- с.108-113.
3. Комунікативно-прагматичні особливості перекладу назв інтерв’ю // Мовні та концептуальні картини світу.- К.:Вид.дім Дмитра Бураго.- Вип.15.- 2005.
З 2008 року Ковальчук В.А. працює асистентом кафедри романських мов.

Лащихіна Віталіна Петрівна

Лащихіна Віталіна Петрівна 1975 року народження. У 1997 році закінчила КДЛУ за спеціальністю “Мова і література (дві іноземні мови)” та здобула кваліфікацію вчителя французької та англійської мов і зарубіжної літератури. З вересня 2005 р. працює викладачем кафедри романських мов.

Лащихіна Віталіна Петрівна уклала робочу програму з французької мови із спеціальності “Олімпійський та професійний спорт “Менеджмент і управління ФВіС” для студентів 5 курсу та є автором методичної розробки “Навчальні завдання з французької мови для студентів другого-третього курсів юридичного факультету” (укладено в Інституті філології). Випущена стаття на тему: “Шлях до євроінтеграції: модульно-рейтингова система оцінки успішності студентів” .

Маймескул Олена Анатоліївна.
( на стажуванні у Швейцарії)

Народилася 7 жовтня 1952 року у місті Київ.

Кандидат філологічних наук. доцент кафедри романських мов

Закінчила Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка у 1975 році.

У 1981 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук на тему: “Французька мова в художній прозі Льва Толстого”. 1981 рік: викладач, науковий співробітник, доцент.

Основним напрямком наукової та педагогічної діяльності є Французька філологія (лексика, лінгвостилістика, міжмовні відносини, методика викладання іноземної мови)

Підготувала такі наукові праці: Навчальні посібники, навчальні розробки для студентів неспеціальних факультетів (хімічного, філософського та ін.) Наукові статті з проблем лексикології, семантики, регіональні варіативності французької мови у зб. “Іноземна філологія”, “Проблема семантики слова, речення, тексту”, тощо. 2002р. Навчальний посібник “Нариси з історії хімії (для студентів хімічного ф-ту)”- 2002р.; . Методичні розробки: Маймескул О.А. , Лисенко О.М. “Навчальні завдання з французької мови (побутова тематика) для немовних ф-тів”, “Навчальні завдання з домашнього читання (немовні ф-ти)- 2002р.

Сизенко Анастасія Сергіївна

Сизенко Анастасія Сергіївна народилась 08 червня 1981 року у м. Києві.

У 1998 році вступила до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який закінчила у 2003 році і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Мова та література ( французька , англійська )” та здобула кваліфікацію магістра філології, фахівця з французької і англійської мов та зарубіжної літератури, викладача.

У жовтні 2003 року вступила до аспірантури на Інституті філології, яку закінчила у грудні 2007 року .

У 2008 році захистила дисертацію на тему: “Функціональні характеристики некодифікованих графічних утворень у сучасному французькому письмі ”

З 2008 року Сизенко А.С. працює асистентом кафедри романських мов.

Костюк Марина Миколаївна

Костюк Марина Миколаївна 1986 року народження у 2008 р. отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (французька, англійська)» та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача-дослідника французької та англійської мов і зарубіжної літератури, перекладача з французької та англійської мов на кафедрі французької філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Із жовтня 2008 р. є аспіранткою кафедри французької філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Працює над дисертацією «Лінгвопоетика французького символізму кін.XIX–поч. XX ст.».

Має досвід роботи з французькою мовою за кордоном: у березні 2006 р. працювала перекладачем зразкового дитячого хору «Веснянка» під час гастролей до Франції.

Цапко Євгенія Павлівна

Цапко Є.П. закінчила факультет романо-германської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1975 році та з 1976 року постійно працює в університеті на посаді викладача кафедри романських мов.

Цапко Є.П. є автором багатьох навчально-методичних праць, та наукових статей. За період з 2003-2009 р. вийшли з друку такі праці: “Навчальний посібник з іспанської мови (розділ “Загальна теорія держави”) для студентів 2 – 3 курсів юридичного факультету”, “Навчальні завдання з іспанської мови для домашнього читання для студентів немовних факультетів 3 – 4 курсу (“Espana ayer y hoy” )”, “Навчальні завдання з аналітичного читання іспанською мовою для студентів III-IV курсів немовних факультетів”.

Цапко Є.П. займається науковою роботою з проблем семантики, слова, речення та тексту. Результатом цих досліджень стала стаття у співавторстві “El elemento nahuatl en el cuerpo lexico de Mexico” до збірника наукових статей.

Цапко Є.П. брала участь у конференціях, які проводились у ВУЗах міста Києва, та у ВУЗах України.

Яковлєва Тамара Вікторівна

Яковлева Тамара Вікторівна закінчила факультет романо-германської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1981 році. З 1981 р. по 1986 р. працювала на посаді викладача з погодинною оплатою на кафедрі іспанської філології та з 1989 р. по 1993 р. – на посаді викладача за сумісництвом на кафедрі романських мов університету. З 1996 року постійно працює в університеті на посаді викладача кафедри романських мов.

Яковлева Тамара Вікторівна є автором багатьох навчально-методичних праць. За період з 1999-2008 р. вийшли з друку у співавторстві з викладачами кафедри такі праці: «Навчальні завдання з фонетики іспанської мови для студентів І курсу неспеціальних факультетів»; «Навчальні завдання з іспанської мови для домашнього читання для студентів І курсу географічного факультету»; «Навчальні завдання з іспанської мови для домашнього читання для студентів П курсу історичного факультету»; «Навчальні завдання з іспанської мови для домашнього читання для студентів П курсу немовних факультетів»; «Навчальні завдання з іспанської мови для домашнього читання для студентів П курсу Інституту журналістики»; «Навчальні завдання з іспанської мови для домашнього читання для студентів П курсу історичного факультету»; «Навчальні завдання з іспанської мови для домашнього читання для студентів П курсу немовних факультетів»; «Навчальні завдання з іспанської мови для аналітичного читання для студентів Інституту філології»; «Навчальний посібник з іспанської мови для домашнього читання для студентів П курсу немовних факультетів Leyendas latinoamericanas (на фольклорному матеріалі латиноамериканських країн); «Навчально-методичний посібник з іспанської мови для студентів Інституту журналістики».

Яковлева Тамара Вікторівна має великий досвід роботи з іспанською мовою за кордоном: з 1986 р. по 1988 р. працювала технічним перекладачем в Республіці Куба та з 1993 р. по 1995 р. працювала в Посольстві України в Аргентинській Республіці.

Власенко Марія Сергіївна

Власенко Марія Сергіївна 1974 року народження закінчила з відзнакою факультет іспанської мови КДЛУ в 1997 році за спеціальністю “Мова і література (дві іноземні мови). У 1998-2001 роках навчалася в аспірантурі КДЛУ і 19 грудня 2001 року успішно захистила кандидатську дисертацію у КНУ на тему “Комунікативно-прагматичний аспект іспанського законодавчого тексту”.

З 2001 по 2003 роки працювала викладачем кафедри романських мов Інституту філології.

З 2003 року займає посаду асистента кафедри романських мов Інституту філології КНУ.

Власенко Марія Сергіївна є автором 6 наукових статей та 2 навчально-методичних праць .

Корзова Лідія Юріївна

Корзова Лідія Юріївна народилася 26 серпня 1975 р. в місті Києві.

В 1997р. Корзова Л.Ю. закінчила Київський національний університет ім.. Т. Шевченка за спеціальністю філологія іспанська та англійська мови.

У 1997 - 2000 рр. навчання в аспірантурі Київський національний університет ім.. Т. Шевченка кафедра іспанської та італійської філології . З 1997р. по 1999 р. Корзова Л.Ю. викладач кафедри комунікації та лінгвокраїнознавства Київського національного університету ім.. Т.Шевченка. У 1999-2006 рр. старший викладач кафедри мов НМАУ ім.. Чайковського.

З 2006р. Корзова Л.Ю. працює на кафедрі романських мов.

Основні наукові праці: Про граматико-семантичну функцію герундіальних конструкцій в іспанській літературі ХII-XV століть . Використання конструкції tstar+gerundio в іспанській літературі XII-XIV століть. Моделі хронотопу та образне моделювання дії в драматургії Антоніо Буеро Вальєхо. Збірник вправ з граматики іспанської мови, Посібник З історії культури Іспанії. Театр А. Б. Вальєхо. Драматургічні твори Б.Вальєхо як явище соціально-політичного театру Іспанії ХХ століття. Збірник вправ з граматики іспанської мови.

Веприцька Зоя Іванівна

Доцент Веприцька Зоя Іванівна працює на посаді доцента кафедри з 1994 року, має високий науково-теоретичний рівень, педагогічний досвід, повагу студентів та викладачів.

Веприцька Зоя Іванівна є автором багатьох наукових та навчально-методичних праць, серед яких: наукові статті з проблем лексикології сучасної французької мови; серія лексико-граматичних та термінологічних посібників з французької мови для студентів немовних факультетів; програми курсів французької мови для підготовки аспірантів та здобувачів Університету; навчальні завдання з французької мови для студентів-магістрів Університету, тощо.

Дерюгіна Любов Опанасівна

Дерюгіна Любов Опанасівна 1974 р. народження, закінчила факультет іноземної філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 1998 р.

З вересня 1998 року працювала на посаді викладача кафедри англійської мови природничих факультетів. Викладала англійську мову студентам І – V курсів економічного та географічного факультетів.

З вересня 2001 року займає посаду викладача іспанської мови кафедри романських мов .

Автор посібника “Граматика іспанської мови для студентів І курсу немовних факультетів. І частина”.

Садикова Лариса Володимирівна

Садикова Лариса Володимирівна 1958 р.н., у 1982 році закінчила Башкірський державний педагогічний інститут та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «французька, англійська мови» та здобула кваліфікацію викладача французької і англійської мов.

У 1992 році закінчила аспірантуру Московського лінгвістичного університету та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.

У 1995 році отримала вчене звання доцента.

З 1995 по 2004 р. працювала доцентом кафедри практики іноземних мов в Горлівському державному педагогічному інституті іноземних мов.

У 2000 році була обрана членом – кореспондентом Міжнародної кадрової академії.

У 2007 році закінчила докторантуру Інституту Філології Київського Національного Університету ім. Т.Шевченка.

З 2007 по 2009 р. працювала доцентом кафедри загального мовознавства Донбаського державного технічного університету.

З вересня 2009 працює доцентом кафедри романських мов Інституту філології.

Викладає французьку мову та лінгвокраїнознавство. Опубліковано 58 наукових та навчально-методичних праць. Брала участь у 25 наукових конференціях.

Шевченко Людмила Олексіївна

Кандидат філологічних наук Шевченко Людмила Олексіївна, у 2002 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Романо-германські мови та література” і здобула кваліфікацію філолога, викладача іспанської та англійської мов і літератури.

У 2006 р. закінчила аспірантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка та захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.

У 2007 р. проходила стажування в Іспанії в університеті м.Малага за стипендіальною програмою Посольства Іспанії в Україні.

З 2005 р. працює на посаді асистента кафедри романських мов Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає курси „Ділова іноземна мова”, „Іспанська мова як перша іноземна”, „Іспанська мова як друга іноземна” на економічному та географічному факультетах.

Опублікувала 22 наукові та навчально-методичних праці, із яких 16 – до захисту кандидатської дисертації та 8 наукових статей, опублікованих у фахових виданнях після захисту. У тому числі є автором навчального посібника з грифом МОН України.

Брала участь в 11 науково-практичних конференціях, у тому числі у 6 міжнародних і Першому Всеукраїнському Конгресі Іспаністів. Має 3 сертифікати з дидактичних курсів з іспанської мови як іноземної.