Програми навчальних дисциплін

 • Навчальна програма з курсу "Історія перської мови"

  Курс «Історія перської мови» нерозривно пов’язаний із низкою дисциплін, що вивчають різні галузі іранської філології, серед яких історія літератури, лінгвокраїнознавство, лексикологія, історія Ірану. Метою викладання курсу є поглиблення вже набутих студентами знань з іраністики, формування теоретичної бази майбутнього фаху, ознайомлення із сучасним станом науки в галузі історії перської мови, розширення загального лінгвістичного кругозору.

  Повний текст (pdf-файл, 344 Кв)

  Упорядник: к.філол.н., доцент Мазепова О.В.

 • Навчальна програма з практичного курсу перської мови

  Програма призначена для сходознавчих вищих навчальних закладів України і визначає обсяг мовного матеріалу практичного курсу (з фонетики, лексики, граматики) перської мови у системі 5-річної вищої освіти. Метою загального курсу перської мови є навчання студентів вільному володінню усним та писемним мовленням сучасної перської мови у межах вивченої суспільно-політичної, країнознавчої, історико-філологічної та побутової тематики з активним запасом лексики в обсязі 5000 одиниць.

  Повний текст (pdf-файл, 516 Кв)

  Упорядник: к.філол.н., доцент Мазепова О.В.