Навчальні дисципліни

Основні нормативні курси:

східна мова, історія літератури країн східної мови, східномовно-український переклад, історія східної мови, теоретична граматика, лексикологія, стилістика східної мови, лінгвістика для сходознавців, лінгвокраїнознавство, теорія жанрів східних літератур.

Спецкурси:

дослідження з етимології східних мов, національна специфіка літератур Сходу, поетика твору, східноукраїнські літературні взаємини та ін.

Студенти проходять мовне стажування в університетах Сирії, Єгипту, Йорданії, Лівану, Індії, Ірану. Випускники кафедри працюють перекладачами в системі МЗС України, «Нафтогаз України», УНІАН, представництвах східних країн тощо.

Двічі на місяць проводиться науковий семінар з іраністики для викладачів і аспірантів вузів м. Києва.

За сприяння Посольства Ірану та Індії проводяться Всеукраїнські студентські олімпіади з перської мови та мови гінді, переможці яких проходять стажування у країні, мову якої вивчають.

Викладається друга східна мова (за вибором, на правах факультативу).