Захищені дисертації

Захищені докторська та кандидатські дисертації з нових в Україні сходознавчих спеціальностей:

  • д.філол.н, Хамрай О.О. Обмеження структури арабської граматики: семантика й синкретизм граматичного значення. (2010)
  • к.філол.н., Бочарнікова А.М. Норма та узус перської мови у перекладній лексикографії. (2009)
  • к.філол.н., Кулик А.С. Поетика Аміра Хосрова Дехлеві. (2009)
  • к.філол.н., Сівков І.В. Суспільно–політична лексика в сучасній арабській мові. (2008)
  • к.філол.н., Ботвінкін Ю.В. Розвиток релігійно-філософського руху бгакті в Північній Індії XIV – XVII. (2007)
  • к.філол.н., Конончук О.М. Стильова парадигма перської новелістики 20-х – 40-х років ХХ ст. (січень 2007)
  • к.філол.н., Мазепова О.В. Лінгвістичні особливості ідіостилю Сохраба Сепехрі. (2007)
  • к.філол.н., Стахурська Г.Ю. Активні процеси в розвитку перської комп’ютерної субмови. (2007)