Програми вступних іспитів до аспірантури

 • Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн (арабська література)

  До вступників до аспірантури висуваються вимоги компетентності у питаннях загального та арабського літературознавства в обсязі програми такого предмету як "Історія арабської літератури", укладеної на кафедрі Близького Сходу Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вступник також має орієнтуватися у питаннях, передбачених нормативними курсами "Новітні літератури Сходу", "Методика викладання зарубіжної літератури", "Культурні та мовно-літературні взаємозв’язки України з країнами Сходу", спецкурсами "Жанрова парадигма сучасного зарубіжного роману", "Порівняльне літературознавство", "Методика художнього перекладу".

  Повний текст (pdf-файл, 344 Кв)

  Упорядники: Субота І.О., Хоміцька О.Г.

 • Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенів Америки та Австралії (арабська мова)

  До вступників до аспірантури висуваються вимоги компетентності у питаннях загального та арабського мовознавства. Вступник також має орієнтуватися у питаннях, передбачених нормативними курсами "Лексикологія", "Теорграматика", "Функціональна стилістика", "Теорія та практика перекладу". Планується перевірка навичок читання арабського газетно-публіцистичного, наукового або офіційно-ділового тексту та здійснення його лексико-граматичної та стилістичної інтерпретації, а також арабсько-українського перекладу газетно-публіцистичного, наукового або офіційно-ділового тексту.

  Повний текст (pdf-файл, 516 Кв)

  Упорядник: Сівков І.В.