Аспіранти, докторанти, здобувачі

Аспіранти кафедри

Рік вступу - 2014 

 1. Чижевська Єлизавета Олександрівна, науковий керівник к. філол. н., доц. Кірносова Н.А.«Особливості репрезентації мовної картини світу в китайських пареміях (весільна тематика)»(З відривом від виробництва)
 2. Вознюк Ганна Анатоліївна, науковий керівник д. філол. н., проф. Бондаренко І.П.«Поетична спадщина Йосано Акіко: проблеми традиції та новаторства» (З відривом від виробництва)
 3. Могилко Юлія Олексіївна, науковий керівник к. філол. н., доц. Алієва Заміна Керім Кизи «Національна специфіка поетики сучасної корейської дитячої літератури ХХ століття» (Без відриву від виробництва)

Рік вступу - 2013

 1. Доценко Дмитро Олександрович – «Структурно-семантичні та функціональні особливості лексичних запозичень у публіцистичному стилі сучасної японської мови (на матеріалі газет «Асахі-шімбун та Йоміурі-шімбун»); науковий керівник к.філол.н., доц. Підвойний В.М.
 2. Козирєв Євген Васильович – «Структурно-семантичні особливості японської лексики канонічних православних текстів»;науковий керівник  д.філол.н., доц. Хамрай О.О.
 3. Ракітіна Марія Ігорівна – «Мовно-стилістичні особливості народних пісень юефу (діахронічний аспект)»; науковий керівник        к.філол.н., доц. Наумовська О.В.
 4. Маляр Дарія Вячеславівна, науковий керівник к.філол.н., доц. Ісаєва Н.С. – «Літературознавча та художня творчість Ґао Сінцзяня доеміграційного періоду»
 5. Присяжнюк Анастасія Сергіївна, науковий керів         ник  д.філол.н., проф. Бернадська Н.І. - «Поетика "Непроханої повісті" Ніджьо»
 6. Тищук Олена Сергіївна, науковий керівник  д.філол.н., проф. Мегела І.П. - «Поетичні тексти Бай Хуа: топіка і символіка художніх образів» - «Жанрово-стилістичні особливості твору Сей Шьонаґон «Записки в узголів’ї»
 7. Бортнік Наталія Дмитрівна, науковий керівник к.філол.н., доц. Алієва З.К.

Рік вступу - 2012

 1. Антіпов Денис Геннадійович – «Лінгво-прагматичні особливості фахової мови електроніки на матеріалі корейської мови». (10.02.13 - мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії, з відривом від виробництва, науковий керівник - проф., д.філол.н. Кияк Т.Р.)
 2. Самсоненко Микита Сергійович – «Полісемія тропів в японсько-мовній поезії Рьокана». - (10.02.13 - мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії, з відривом від виробництва, науковий керівник - проф., д.філол.н. Бондаренко І.П.)
 3. Нестеренко Ольга Олександрівна - «Вигуки в сучасній китайській мові: таксономічні, функціонально-стилістичні та лінгво-дидактичні аспекти». - (10.02.13 - мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії, без відриву від виробництва, науковий керівник - к.філол.н., доц. Комісаров К.Ю.)
 4. Букрієнко Дарія Юріївна – «Фольклорна парадигма епічного героя японських чарівних казок». - (10.01.04 - література зарубіжних країн, з відривом від виробництва, науковий керівник - д.філол.н., проф. Копаниця Л.М.)
 5. Война Марина Олексіївна - «Психоаналітична інтерпретація художньої рози Уань Сюе» - (10.01.04 - література зарубіжних країн, без відриву від виробництва, науковий керівник - доц., к.філол.н. Ісаєва Н.С.)
 6. Налімова Анастасія Олександрівна - «Західні ремінісценції в корейській малій прозі XX – поч.XXI ст.» - (10.01.04 - література зарубіжних країн, без відриву від виробництва, науковий керівник - проф., д.філол.н. Бондаренко І.П.)

Рік вступу - 2011

 1. Нечаєва Наталя Володимирівна
 2. Несина Ірина Ігорівна
 3. Пойнар Любов Михайлівна

Рік вступу - 2010

 1. Предибайло Є. (10.01.04)
 2. Бондар Ю. (10.01.04)
 3. Данилова Н. (10.01.04)
 4. Витичак У. (10.01.04)

Рік вступу - 2009

 1. Гнідан Ю. (10.01.04)
 2. Воробей О. (10.01.04)
 3. Підмогильна Д. (10.01.04)
 4. Мазур С. (10.02.13)
 5. Переверзєв Д. (10.02.13)

Рік вступу - 2007

 1. Богдан Леся Володимирівна (10.02.13)
 2. Кучеренко Анастасія Петрівна (10.02.13)
 3. Мурашевич Катерина Геннадіївна (10.01.04)
 4. Сандрович Тимур Володимирович (10.02.13)

Рік вступу - 2006

 1. Микитюк Аліна Вікторівна (10.02.13)
 2. Остапчук Альона Леонідівна (10.02.13)
 3. Сліпченко Олег Васильович (10.02.13)
 4. Тарасова Юлія Ігорівна (10.02.13)

Рік вступу - 2005

 1. Івахненко Марія Олександрівна (10.01.04 – література зарубіжних країн)
 2. Кулигіна Наталя Григорівна (10.02.13)

Рік вступу - 2004

1. Марченко Тетяна Валеріївна (10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії)


Список пошукачів кафедри

Рік вступу - 2014

 1. Аністратенко Лідія Сергіївна, науковий керівник д. філол. н., проф. Кияк Т.Р.
 2. Дибська Тетяна Сергіївна, науковий керівник к. пед. н., доц. Асадчих О.В.
 3. Чайковська О.М., науковий керівник к. філол. н., доц. Кірносова Н.А.

Рік вступу - 2013

 1. Буровська Олександра Андріївна – «Міфопоетика С.Ч.Бахрі (зарубіжно-індонезійська література)»; науковий керівник к.філол.н., доц. Кім Сук Вон
 2. Левицька О.Ю. (10.01.04 – література зарубіжних країн)
 3. Заморська Ю.В. (10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії)
 4. Нечипоренко Б.Ю. (10.02.13)
 5. Щербаков Я.І. (10.01.04)
 6. Жила В.Г. (10.02.13)
 7. Цуй К.О. (10.02.13)

Рік вступу - 2012

 1. Ісаєв Сергій Сергійович - "Образні стереотипи сприйняття емоцій у китайській лінгвокультурі". – (10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії, науковий керівник - проф., д.філол.н. Бондаренко І.П.)
 2. Галкіна Олена Федорівна - "Лексико-стилістичні особливості мови су-часних корейських коміксів". – (10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії, науковий керівник - проф., д.філол.н. Бондаренко І.П.)

Рік вступу - 2011

 1. Шамшур Марія Андріївна
 2. Савченко Алла Сергіївна
 3. Філонова Вікторія Олександрівна
 4. Кирик Ольга Ігорівна
 5. Федотова Юлія Сергіївна
 6. Попович Марина Віталіївна
 7. Бондарева Анна Олександрівна