Хрестоматія "Японська література"

Видання здійснюється за фінансового сприяння Міцубісі Корпорейшн. This book is published with the financial support of Mitsubishi Corporation

До складу першого тому 3-томної хрестоматії японської класичної літератури увійшли прозові та поетичні твори VII-XIII ст., перекладені українською мовою вітчизняними фахівцями-японістами. Серед цих творів – як фольклорні матеріали, зокрема, японські народні казки, прислів’я, приказки, так і найголовніші літературні пам’ятки доби Нара (710-794), Хей-ан (794-1185), Камакура (1185-1333).

Хрестоматія призначена для студентів-філологів вищих навчальних закладів України, які навчаються за фахом «японська мова та література».

До складу другого тому тритомної хрестоматії японської класичної літератури увійшли художні та літературознавчі твори XIV–XIX ст., перекладені українською мовою вітчизняними фахівцями-японістами. Серед них — поезія жанрів ренґа, хайку (хокку), танка, уривки з японських військових епопей ґункі-моноґатарі та популярних драм із репертуару театрів Но, Кабукі, Бунраку, теоретичні трактати одного із засновників театру Но Дзеамі Мотокійо, а також найвідоміші прозові твори жанрів дзуйхіцу, отоґідзосі, канадзосі, кайдан доби Муроматі (1333–1568) та Едо (1600–1868).

Хрестоматія призначена для студентів-філологів вищих навчальних закладів України, які навчаються за фахом «японська мова та література».

До складу третього тому 3-томної Хрестоматії японської класичної літератури увійшли художні та літературознавчі твори XIX-XX ст., перекладені українською мовою вітчизняними фахівцями-японістами. Серед них – поезія жанрів танка і хайку, популярні прозові твори, уривки з літературознавчих трактатів, есе, щоденників, листів відомих японських письменників, поетів, літературознавців тощо. 

Хрестоматія призначена для студентів-філологів вищих навчальних закладів України, які навчаються за фахом «японська мова та література».