Колишні cпівробітники

 • Жень Хулянь

  • Професор Жень Хулянь народився 25 січня 1946р, одружений. Закінчив Пекінський університет за спеціальністю китайська мова, потім аспірантуру та отримав ступінь доктора літератури. Член Світової спілки професорів китайської мови. Довгий час займався теорією вивчення мов, викладав сучасну та давню китайську мову, за останній час в основному займається викладанням китайської мови іноземцям. У Китаї працював у Сичуаньському університеті, Інституті викладання мов іноземцям. Викладав протягом 2 років у Туреччині в університеті Фатіх, факультет іноземної філології; деякий час читав лекції у Франції в Третьому університеті міста Монпельєр на факультеті китайської мови. На сьогодні є професором Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Інституту філології, кафедри китайської, корейської та японської мов, активно працює у центрі китайської мови та літератури.

   Основні напрямки досліджень: загальна фонетика та фонетика сучасної китайської мови; граматика сучасної китайської мови.

   Написав та видав:

   Опублікував науково-дослідницькі статті:

   Електронна пошта.

   • збірку лекцій „Основи мовознавства” (1983, м.Ченду);
   • навчальні матеріали з китайської мови „Сучасна китайська мова” (1989, м.Чженчжоу);
   • спеціальну працю „Вступ до соціології” (2002, м.Ченду);
   • навчальні матеріали з китайської мови для іноземців „Науково-технічна китайська мова” (2002, м.Ченду).
   • „Два типи структурних зв’язків в складі синтаксису”;
   • „Особливості слів-локалізаторів сучасної китайської мови”;
   • „Наголоси та значення конструкцій „дуже X” та „не дуже X”;
   • „Прислівник „білий” та його специфічні особливості”;
   • „Ієрогліфіка, лексика та основи викладання китайської мови іноземцям”.
 • Івахненко Марія Олександрівна

  • Нaродилася 7 травня 1979 року у м. Києві. У 2002 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю “Японська та англійська мова та література”. У 2000 – 2001 рр. стажувалась в університеті м. Нагоя (Японія) за програмою Міністерства освіти та науки Японії. У 2001 – 2002 рр. працювала у Японському центрі в Україні, у 2003 – 2005 рр. – у відділі культури та інформації Посольства Японії в Україні. З травня 2005 року працює у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Викладає такі курси: японська мова (1, 2 курс), практика перекладу (3, 4, 5 курси), історія японської літератури (4 курс), поетика та герменевтика (5 курс).

   Готує дисертацію на тему “Типологія героя в українській та японській чарівниій казці”.

   Список публікацій:

  • 1. Тотемізм у японській та українській казці: тварини-тотеми. К., 2005;

  • 2. Мотив чудесного народження в українській та японській казці//Проблеми сходознавства в Україні: Матеріали науково-практичної конференції. – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2005.– 125с.;

  • 3. Класифікація українських та японських казок. – Вісник Київського національного університету №12, 2007;

  • 4. Концепт “Бога-Дракона” у японських чарівних казках. – ХI Сходознавчі читання А. Кримського: Тези доповідей міжнарод. наук. конф. – Київ: Вид-во Інституту сходознавства НАН України, 2007.

 • Костенко Сергій Олександрович

  • Із 1995 року працює асистентом спочатку на відділенні сходознавства, а тепер на кафедрі китайської, корейської та японської філології Інституту філології нашого університету. За час навчання й роботи виявив схильність до наукової роботи в галузі китаєзнавства.

   1996 року був направлений від університету на навчання до Китайської республіки на Тайвані в місто Тайбей (Тайванський педагогічний університет і Університет китайської культури). 1998 року повернувся до Київського університету і продовжує працювати викладачем китайської мови.

   У 2001 – 2002 навчальному році вчився в Пекінському педагогічному університеті. Знов повернувся до Києва на ту саму роботу й дотепер працює асистентом – викладачем китайської мови в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

   Досліджує різні аспекти граматики сучасної китайської мови, має наукову публікацію за кордоном – свідчення його участі в Міжнародній конференції китаєзнавців, яка проходила в Тайбеї в 2001 році. Остання наукова робота: дослідницька стаття «10 років викладання китайської мови в Київському національному університеті імені Т. Г. Шевченка» (2006 р.).

 • Рижков Андрій Геннадійович

  • Народився 14 грудня 1981 року в м. Конотоп Сумської області. Кандидат філологічних наук, асистент кафедри китайської, корейської та японської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, керівник корейської секції зазначеної кафедри. Кореїст, перекладач.

   1998 р. – закінчив конотопський ліцей № 2 з поглибленим вивченням іноземних мов, отримав атестат з відзнакою. Неодноразово був призером обласних олімпіад з англійської мови. Вересень 1998 р. – вступив на відділення сходознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2000 та 2002 рр. двічі проходив мовне стажування у Республіці Корея.

   Червень 2003 р. – закінчив Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Мова та література (корейська, англійська)”, здобув кваліфікацію магістра філології, фахівця з корейської мови і літератури та англійської мови, викладача.

   З жовтня 2004 р. по травень 2007 р. навчався у аспірантурі Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 23 травня 2007 р. достроково захистив дисертацію на тему “Юридична термінологія корейської мови: структура та семантика” за спеціальністю 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії.

   17–20 грудня 2006 р. – працював перекладачем корейської мови під час офіційного візиту Президента України В.А. Ющенка до Республіки Корея. Мав багатий досвід роботи перекладачем корейської мови на найвищому та високому державних рівнях.

   Наукову роботу вів у галузях термінознавства, лексикології та лексикографії корейської мови. Автор близько двадцяти наукових публікацій та співавтор одного перекладу. Член кількох міжнародних наукових асоціацій.

 • Цуй Ган

  • Викладач-мовник з відмінним знанням російської мови, асистент кафедри китайської, корейської та японської філології.

   Народився 13 червня 1981 року в КНР. 2000 р. закінчив навчання у Тамбовському державному технічному університеті. 2005 р. закінчив Київський національний університет, рішенням державної екзаменаційної комісії присвоєно кваліфікацію магістра з перекладу російської та англійської мов.

   09.2003-08.2008 викладач кафедри мов і цивілізацій Далекого Сходу Інституту східних мов Київського національного лінгвістичного університету.

   09.2008 асистент кафедри китайської, корейської та японської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Читав нормативні курси магістратури виключно китайською мовою "Комунікативні стратегії" та "Функціональна стилістика", керував написанням курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт.

 • Цуй Крістіна Олександрівна

  • Асистент кафедри китайської, корейської та японської філології.

   Народилася 13 серпня 1983 року у місті Києві. Закінчила Київський національний лінгвістичний університет і отримала вищу освіту за спеціальністю «Переклад (китайська та англійська)» та здобула кваліфікацію філолога, перекладача китайської та англійської мов. Протягом навчання в університеті була нагороджена почесними грамотами за відмінні успіхи у навчанні, активну наукову і громадську роботу. 2002 р. отримала диплом 1 ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді з спеціальності «Китайська мова». 2003 р. отримала свідоцтво стипендіата Київського міського Голови для обдарованої молоді за особистий творчий внесок в розвиток міста та диплом переможця міського міжвузівського конкурсу «Київ очима молодих». 2003-2004 р. перебувала на мовному стажуванні в Китайському океанічному університеті (місто Ціньдао). 05.2004 р. складено кваліфікаційний екзамен з китайської мови та отримано сертифікат середнього иа вищого рівнів.

   09.2004 викладач кафедри мов і цивілізацій Далекого Сходу Інституту східних мов Київського національного лінгвістичного університету. 10.2006 – 09.2008 заввідділенням китайської мови кафедри мов і цивілізацій Далекого Сходу Інституту східних мов Київського національного лінгвістичного університету, організатор та укладач Всеукраїнської олімпіади з китайської мови.

   09.2008 асистент кафедри китайської, корейської та японської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

   09.2008-06.2009 старший викладач Дипломатичної академії України при МВС за сумісництвом.

   2009 здобувач кафедри китайської, корейської та японської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії, складено кандидатський іспит з філософії на відмінно та велася робота над дисертаційним дослідженням: «Сучасна медична термінологія в китайській мові: структурні та семантичні особливості».