Закордонне стажування

Студент 2-го курсу кафедри тюркології Сафонов Роман з 01.07.2010 по 28.08.2010 перебував на мовному стажуванні у Міжнародному мовному центрі TOMER Анкарського університету. За час проведення практики наш студент прослухав курс турецької мови, який містив відомості з фонетики, морфології та синтаксису сучасної турецької мови. Мовна практика поглибила і закріпила знання з турецької мови та культури Туреччини, здобуті в університеті, дала ключ до розуміння турецької ментальності, устрою життя, виробила вміння належним чином пристосовуватися до нових соціокультурних умов, вести себе належним чином в турецькому етнокультурному середовищі. Ефективність начального процесу забезпечувалася сучасними технічними засобами навчання, наочними демонстраційними посібниками та літературою.


«Схід: глобальні виклики – локальні відповіді» 

З 16 по 26 серпня 2010 р. у Душанбе, Таджикистан, з ініціативи Інституту сходознавства РАН проходила Перша Літня школа молодих сходознавців країн СНД під назвою «Схід: глобальні виклики – локальні відповіді». Наукова програма Літньої школи передбачала науково-практичні лекції та спецкурси з актуальних проблем історії, міжнародних відносин, економіки, релігії, культури та мистецтва народів Центральної Азії. Робота Школи була розрахована на робочих 7 днів, кожен з яких був присвячений одній великій темі: Політика, Економіка, Викладання східних мов, Мистецтво та Музеї, Релігія, Рукописи та рукописні традиції, Література народів Сходу.

У роботі Літньої школи взяли участь представники 5 країн (Таджикистан, Вірменія, Росія, Казахстан та Україна), відомі сходознавці, наковці-початківці. Кафедру тюркології представляв студент магістратури Інституту філології Київського університету імені Тараса Шевченка Дмитро Лавров.

Основною метою цієї Школи була ідея відродження давньої традиції щорічних зустрічей, обміну думками і результатами наукових досліджень між сходознавцями різних країн, що існувала у часи Радянського Союзу і зникла наприкінці 80-х рр. ХХ ст.

Організатори Школи, незважаючи на національні, вікові та релігійні відмінності її учасників, прагнули відродити науковий діалог між представниками різних країн, закласти підґрунтя обміну досвідом молодих сходознавців задля об’єктивного розуміння актуальних питань та проблем Сходу, можливості наукового діалогу між фахівцями різних напрямків сходознавства, встановлення наукових контактів та дружніх відносини.

Окрім наукової була досить насиченою культурна програма з відвідуванням історичних місць та пам’яток архітектури Таджикистану.

Літня школа заклала добру основу до подальшої співпраці між молодими дослідниками-сходознавцями різних країн.