Навчальні дисципліни

 

Спеціальність «Турецька мова та література і переклад, англійська мова»

1 курс

 • Практичний курс турецькоъ мови
 • Вступ до тюркської філології
 • Країнознавство Туреччини
 • Лінгвокраїнознавство Туреччини

2 курс

 • Практичний курс турецької мови
 • Усна та давня турецька література
 • Середньовічна турецька література
 • Вступ до перекладознавства
 • Історія турецької мови
 • Лексикологія і фразеологія турецької мови

3 курс

 • Практичний курс турецької мови
 • Практика перекладу з турецької мови
 • Історія турецької літератури (класичний період)
 • Методика викладання іноземних мов і зарубіжної літератури
 • Сучасні інформаційні технології в лінгвістиці

4 курс

 • Практичний курс турецької мови
 • Практика перекладу з турецької мови
 • Історія турецької літератури (класичний період)
 • Жанрова парадигма сучасного зарубіжного роману
 • Теоретична граматика турецької мови
 • Стилістика турецької мови
 • Зіставна лексикологія і граматика іноземних та української мов
 • Історія турецької мови
 • Мовно-стилістичні особливості ділової комунікації
 • Особливості перекладу юридичних (економічних) текстів
 • Сучасне термінознавство

1 маг

 • Жанрові теорії перекладу (турецька мова)
 • Комунікативні стратегії турецької мови
 • Культура усного та писемного мовлення (турецька мова)
 • Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 • Переклад текстів політичного спрямування (турецька мова)
 • Синхронний переклад (турецька мова)
 • Сучасний літературний процес у країнах Сходу
 • Техніка усного та письмового перекладу турецької мови
 • Функціональна стилістика турецької мови

2 маг

 • Актуальні проблеми сучасної лінгвістики  
 • Ділова турецька мова та переклад
 • Лексикографічна традиція у Туреччині
 • Методика викладання турецької мови та перекладу у вищій школі  
 • Турецька мова і пісенна культура  
 • Азербайджанська  мова
 • Україна і Туреччина: мовно-культурні взаємини  

 

Спеціальність «Кримськотатарська мова та література, англійська мова»

1 курс

 • Кримськотатарська мова: базовий рівень
 • Вступ до кримськотатарської філології
 • Країнознавство регіону Криму
 • Лінгвокраїнознавство регіону Криму

2 курс

 • Практичний курс кримськотатарської мови
 • Історія кримськотатарської мови
 • Усна та давня кримськотатарська література
 • Середньовічна кримськотатарська література
 • Вступ до перекладознавства
 • Лексикологія і фразеологія кримськотатарської мови

3 курс

 • Практичний курс кримськотатарської  мови
 • Практика перекладу з кримськотатарської мови
 • Історія кримськотатарської літератури (класичний період)
 • Методика викладання іноземних мов і зарубіжної літератури
 • Сучасні інформаційні технології в лінгвістиці

 

Спеціальність «Гагаузька мова і література»

1 курс

 • Гагаузька мова: базовий рівень
 • Лінгвокраїнознавство регіону
 • Підходи до викладання тюркських мов і літератур у середній школі

 

Кафедра тюркології також здійснює викладання турецької мови для студентів кафедри фольклористики Інституту філології, студентів історичного та географічного факультетів та студентів Інституту міжнародних відносин.