Публікації


 • Скалозуб Л.Г. Основні наукові досягнення: розвиток експериментально - фонетичного методу та одержані результати // Загальна та експериментальна фонетика. Збірник наукових праць. - К, 2001. - С.12- 92.

 • Skalozub L.G. Articulatory dynamic organization of word production according to cinema X-ray photography data (methods of investigation and results of application)// Proceedings XI th ICPhS. The Eleventh International Congress of Phonetic Sciences. August 1-7, 1987. Tallin, Estonia, U.S.S.R. - Volume 4 - Tallinn, 1987. - С.32-35.

 • Skalozub L.G., Pavlichenko A.N., Teryayev D.A. Tensopalatography dynamic technique and articulatory tension study compared with speech acoustic parameters (syllable production in spoken speech as an articulatory structure) // Proceedings XI th ICPhS. The Eleventh International Congress of Phonetic Sciences. August 1-7, 1987. Tallin, Estonia, U.S.S.R. - Volume 1 - Tallinn, 1987. - С.225-230.

 • Скалозуб Л.Г., Дудник З.В. Методика артикуляторного дослідження динаміки мовлення 80-90 рр. (кінорентгенографування) // Загальна та експериментальна фонетика. Збірник наукових праць. - К, 2001. - С.93- 137.

 • Дудник З.В. Складоподіл в українському мовленні у зв'язку з цілісною організацією складу і слова // Українська мова і література в Київському університеті. Збірник наукових студій, присвячених 80-річчю кафедр україністики. - К, 1999. - С.93-99.

 • Дудник З.В. До проблеми вибору вихідних параметрів фонетичного опису // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур. Пам'яті академіка Леоніда Булаховського. - К: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2000. - С 223-230.

 • Дудник З.В. Експериментально-фонетичні розвідки Олекси Синявського у світлі сучасних проблем загальної фонетики // Вісник Харківського університету. Серія філологія. №491. Традиції Харківської філологічної школи. До 100-річчя від дня народження М.Ф.Наконечного. - Харків, 2000. - С.197-200.

 • Дудник З.В., Бобкова Т.В. Фонетичний аналіз у співвідношенні когнітивно зумовленого і об'єктивно даного // Cлов'янські мови і сучасний світ. - К: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2000. - С.49-57.

 • Дудник З.В. Параметризация артикуляционных событий // Русский язык: исторические судьбы и современность. Международный конгресс. Москва, МГУ, 13-16 марта 2001 г. Труды и материалы. - М, 2001. - С. 233 - 234.

 • Дудник З.В., Бобкова Т.В. З неперекладеної спадщини І.О. Бодуена де Куртене.// Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наукових праць. - № 6. Книга 1. - К: 2002. - С. 138-143.

 • Бобкова Т.В. До артикуляційної теорії складу // Мова та історія. Вип. 48. - К, 1999.- С. 3.

 • Бобкова Т.В. Особливості творення сонантних складів у слов'янських мовах (за матеріалами КР-фільмів українського, польського і російського мовлення) // Мова та історія. Вип. 47- К, 1999.- С. 3.

 • Бобкова Т.В. Фокусація артикуляційної напруженості як чинник цілісності складу // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур. Пам'яті академіка Леоніда Булаховського. - К: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2000. - С. 230-234.

 • Бобкова Т.В. Визуальные наблюдения признаков активности голосовых связок (по материалам кинорентгенографирования) // Русский язык: исторические судьбы и современность. Международный конгресс. Москва, МГУ, 13-16 марта 2001 г. Труды и материалы. - М, 2001. - С. 231.