Діяльність

Основною метою діяльності Центру є організація лекцій, семінарів, конференцій, симпозіумів і навчальних курсів з метою сприяння досконалому вивченню болгарської, сербської, чеської, хорватської мов та літератур, збагачення знань фахівців-славістів про історію, культуру, мистецтво країн слов’янського регіону, про актуальні проблеми їх сучасного стану і розвитку.

Центр координує міжнародне співробітництво з вузами-партнерами, готує робочі програми співпраці, забезпечує участь студентів кафедри слов’янської філології у міжнародних культурних та освітніх програмах, надає їм інформаційну підтримку з питань організації стажування у провідних навчальних закладах слов’янських країн.

Окремим важливим завданням Центру було визнано сприяння студентам, аспірантам і викладачам із славістичними дослідницькими зацікавленнями щодо участі у міжнародних наукових конференціях тощо. Принциповим кроком до вирішення цього завдання стала участь Центру у підготовці щорічної Міжнародної конференції «Славістичні читання пам’яті академіка Леоніда Булаховського» (електронна контакт-адреса проекту: slavchytannya@ukr.net), що проводиться кафедрою слов’янської філології Інституту філології Київського національного університету Імені Тараса Шевченка й інститутами Національної академії наук України: Інститутом мовознавства імені О.О.Потебні НАНУ, Інститутом української мови НАНУ, Інститутом літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ.

Суттєвим аспектом наукових і навчальних пріоритетів, які підтримуються Центром славістики, вважається проведення регулярних зустрічей і бесід із носіями мов. У зв’язку з цим особлива увага спрямовується на організаційні заходи зі знайомства студентів кафедри слов’янської філології й Інституту філології з видатними діячами науки і мистецтва слов’янських народів – з відомими сучасними письменниками, художниками, акторами, режисерами, а також із представниками міністерств з питань культури слов’янських країн.

Центр організовує семінари, презентації, конкурси, творчі вечори до знаменних дат в історії славістики. Активну участь у них беруть міжнародні товариства дружби «Україна-Болгарія», «Україна-Сербія» тощо.

До основних завдань Центру входить також підготовка актуальних науково-методичних видань, забезпечення студентів, аспірантів та викладачів університету навчальною, художньою, інформаційною літературою і періодикою – зокрема, Центр готує до друку збірник наукових праць "Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського".

На 2010/2011 навчальний рік передбачені такі базові заходи:

  • Курси чеської мови;
  • Проведення щорічних Міжнародних славістичних читань пам’яті академіка Леоніда Булаховського;
  • Видання збірника наукових праць "Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського";
  • Організація і проведення презентацій періодичних видань, а також наукових, навчально-методичних і культурно-мистецьких праць, присвячених славістичній проблематиці (щорічник «УКРАС» тощо);
  • Факультатив балканського кіно;
  • Організація і проведення зустрічей студентів, працівників кафедри слов’янської філології та Інституту філології з провідними європейськими славістами;
  • Заходи, спрямовані на ознайомлення студентів та аспірантів із новинками науково-методичної та художньої літератури Чехії, Болгарії, Сербії, Хорватії (за книжковими надходженнями до бібліотеки кафедри слов’янської філології);
  • Координація участі студентів-славістів у заходах, присвячених національним культурам слов’янських народів, які проводять громадські товариства дружби зі слов’янськими країнами;
  • Сприяння в організації студентами-славістами урочистих заходів до національних свят слов’янських народів;
  • Робота славістичного прес-центру під егідою кафедри слов’янської філології.