Наукові школи

Наукова школа "Теоретичні та методологічні проблеми літературознавства"

Наукова школа заснована професором Перетцем Володимиром Миколайовичем. Припинила існування на рубежі 20-30-х років у зв'язку з засланням керівника школи до Саратова; помер там 1935 року; інших вихованців школи та її фундаторів (професори університету М.Зеров, П.Филипович та ін.) репресовано в 1934-1935 роках. Відроджена Школа в 1994 році як Міжнародна з участю вчених Київського, Гарвардського, Варшавського, Мельборнського, Тбіліського та інших університетів, а також – учених Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України.

Докладніше про наукову школу


Наукова школа "Теорія мови, мовлення та історії лінгвістики"

Наукова школа заснована професором, доктором філологічних наук Білецьким Андрієм Олександровичем. Тривалий час школою керував професор Семчинський Станіслав Володимирович. Школа фундаментально-наукових досліджень у галузі загальної лінгвістики і слов’янського мовознавства, зокрема українського і російського, а також класичної філології.

Докладніше про наукову школу
Школa західноєвропейських мов, літератур та перекладу

Наукова школа заснована професором Шаровольським Іваном Васильовичем, першим деканом факультету західноєвропейських мов і літератур. На післявоєнному етапі розвитку школу очолив відомий германіст доктор філологічних наук, професор, академік Фризької Академії наук (Нідерланди) Жлуктенко Ю.О. Чимало років над проблемами германістики плідно працювала проф. Раєвська Н.М. У галузі романістики вагомий внесок зробили професори Андрієвська О.О., Литвиненко Є.В. Елліністичний напрям розробили з 1958 р. професор Білецький А.О. та доцент Чернишова Т.М. Перекладознавчі дослідження було започатковано у 30-ті роки видатним перекладачем професором М. Зеровим та перекладознавцем академіком А. Кримським.

Докладніше про наукову школу