Вимоги до написання навчально-наукових робіт

Основні вимоги до підготовки та написання навчально-наукових і кваліфікаційних робіт (для студентів-філологів Інституту філології)
Українська національна система університетської освіти протягом шести років навчання передбачає виконання студентами низки навчально-наукових (реферат, курсова робота) та кваліфікаційних (бакалаврська, дипломна, магістерська) робіт. Головною умовою ефективності виконання цих письмових робіт є чітка організація самостійної роботи й дотримання певних дидактичних засад: систематичності, послідовності, єдності вимог тощо.