Вступ до бакалаврату

ІФ - найкращий виш для вивчення філології!

Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка оголошує набір студентів на 2016-2017 навчальний рік


Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка

§ 3. Порядок прийому заяв і документів

1. Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом, подають заяви тільки в електронній формі. Вступники можуть подати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей (спеціалізацій), на яких передбачено набір на навчання за кошти державного бюджету.

Подання заяв в електронній формі на спеціальності (спеціалізації), на яких не передбачається набору на навчання за кошти державного бюджету, не обмежується. Всі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі. Вони можуть подавати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей.

2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви. 

3. У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію, освітню програму), мову тощо та форму навчання. Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету для здобуття ступеня бакалавра вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Заяви, подані на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню програму) до Київського національного університету імені Тараса Шевченка за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України");
 • свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності).

5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності).
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), установленими законодавством, у терміни, визначені для прийому документів, але не пізніше термінів, установлених у §2, для прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування.

За участі вступника в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, оригінали документів подаються ним лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).


Терміни прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Порядок роботи Приймальної комісії: з понеділка по п’ятницю – з 9.00 до 17.00, в суботу – з 9.00 до 14.00. 20 липня, 27 липня, 05 серпня -- з 9.00 до 18.00.

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на навчання за освітнім рівнем бакалавр проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів від абітурієнтів для участі у конкурсному відборі.

11 липня 2016 року

Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які мають проходити конкурс творчих здібностей, співбесіду або складати вступні іспити, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка 20 липня 2016 року о 18.00

Терміни проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка конкурсів творчих здібностей, співбесід та вступних іспитів

21 липня – 27 липня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не проходять конкурс творчих здібностей чи співбесіду і не складають вступних екзаменів 27 липня 2016 року о 18.00
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування за кошти державного бюджету 01 серпня 2016 року до 12.00 

Закінчення терміну виконання вступниками, рекомендованими до зарахування, вимог до зарахування за кошти державного бюджету.

05 серпня 2016 року до 18.00

Терміни прийому заяв на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб від осіб, що беруть участь у конкурсному відборі та не рекомендовані до зарахування за кошти державного бюджету.

01 серпня – 05 серпня (до 18.00) 2016 року

Терміни зарахування вступників за кошти державного бюджету 06 серпня 2016 року до 12.00

Закінчення терміну виконання вступниками, рекомендованими до зарахування, вимог до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

10 серпня 2016 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів 12 серпня 2016 року


Схема розміщення приймальної комісії Інституту філології (корпус фізичного факультету КНУ, ст. М. "Виставковий центр")Переглянути збільшену карту

Ключові слова: 
Вступ