Заочна форма навчання

Заочна форма навчання в Інституті філології - це:

  • можливість отримати вищу освіту для тих, хто хоче поєднати навчання з роботою або для тих, хто бажає паралельно одержати іншу освіту.
  • можливість отримати широкий спектр кваліфікацій – викладач вищого навчального закладу, викладач-дослідник, філолог-дослідник, фольклорист, науковий редактор.
  • можливість стати високоосвіченим, конкурентоспроможним фахівцем, влаштуватися на престижну роботу в найрізноманітніших галузях: науковій, видавничій, мистецькій, педагогічній, в урядових, державних, науково-дослідних та науково-інформаційних установах

Рейтинг диплому Інституту філології Київського національного університету підтверджений часом і традиціями. Його визнають у багатьох країнах Європи та світу.

На заочній формі навчання Інституту філології КНУ отримуютьвищу першу чи другу освіту понад 300 студентів. Переважна більшість із них навчається на бюджетній основі. Навчання на заочнійформі, як і на денній, здійснюєтьсяза кредитно-модульноюсистемою. Освіта, одержана на заочній формі навчання в Інституті філології,відповідає сучасним європейським стандартам. Студенти-заочники мають можливість слухати лекції відомих учених-професорів, які викладають у КНУ, працювати вчитальних залах і бібліотеках провідного вишу Українита Києва, брати участь учисленних наукових конференціях і культурних заходах.

Студентам-заочникам читають нормативні курси та наукові спецкурси такі відомі в Україні вчені-дослідники, професори і доктори наук Григорій Семенюк, Юрій Ковалів, Анатолій Гуляк, Олена Івановська, Григорій Штонь, Надія Гаєвська, Лариса Шевченко, Лідія Гнатюк, Анатолій Ткаченко, Оксана Сліпушко, Юрій Мосенкіс та ін.

Випускаючі кафедри заочної форми навчання: кафедра історії української літератури і шевченкознавства, кафедра новітньої української літератури, кафедра фольклористики, кафедра сучасної української мови, кафедра історії української мови і стилістики.


Приймальні години ЗФН – вівторок (10.00-13.00), четвер (14.00-16.00)

Телефон для довідок - (+38 044) 239-32-58

Заступник директора із заочної форми навчання – кандидат філологічних наук, доцент Надія Іванівна Янкова

Старший лаборант – Масендич Катерина Стефанівна


Нині на заочній формі навчання Інституту філології можна отримати освіту за професійним рівнем «бакалавр», «магістр» за спеціальностями «українська мова та література, іноземна мова», «фольклористика» - напрям «філологія».

Під  час вступу на заочну форму до Інституту філології навчання за напрямом підготовки «філологія» на спеціальності «українська мова та література, іноземна мова», «фольклористика, українська мова та література» подаються сертифікати ЗНО із предметів «українська мова і література», «іноземна мова», «історія України».

За результатами співбесіди на другий курс приймаються випускники педагогічних коледжів, які отримали диплом освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю «початкова» освіта.

Відбувається зарахування за співбесідою випускників середніх загальноосвітніх закладів, які є призерами Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів і призерами ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів МАН. Особи, які здобули повну загальну середню освіту в 2007 році й раніше, можуть вступати до Інституту філології на денну та заочну форми навчання за результатами ЗНО або за результатами вступних іспитів із конкурсних предметів.

Можливість вступати до кількох навчальних закладів відкриває шляхи для спроб реалізувати себе вкількох напрямках, отримати дві чи більше спеціальності. Зрозуміло, що навчання у двох чи більше вишах,на двох чи більше спеціальностях на денній формі навчання не може бути ефективним, адже неминуче студент жертвує одним заради іншого. Ефективним шляхом отримати мінімум дві спеціальності є навчання на одній із них стаціонарно, а на іншій – заочно. Ще один ефективний метод – навчатися в одному виші, але на різних спеціальностях, де одна – денна, інша – заочна. Як правило, абітурієнти поєднують дві спеціальності, близькі за напрямами. Наприклад, основна гуманітарна спеціальність поєднується з іншою гуманітарною.

Філологія належить до такихуніверсальних наук, знання котрих робить нас кращим фахівцем у будь-якій галузі. Не секрет,щоб стати успішним спеціалістом, необхіднодосконало володіти українською мовою. Мова – візитна картка, добре знання їїробить нас блискучим комунікатором, отже, людиною, здатною до спілкування на найвищому рівні. Останнім часом люди, які здобувають освіту з таких спеціальностей, як юриспруденція, економіка, точні й природничі науки тощо, навчаються заочно на спеціальностях, які дають їм можливість досконало вивчити мову.

Загалом заочна форма навчання в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка дає можливість абітурієнтові отримати першу чи другу вищу освіту з однієї з найпоширеніших спеціальностей у провідному виші України.

Заочна форма навчання підходить майже всім, тому що дає можливість гармонійно поєднувати навчання та повсякденне життя.

Заочна форма навчання в Інституті філології – це ваше вдале рішення!