Збірник "Літературознавчі студії"

У збірнику вміщено наукові праці викладачів, аспірантів, магістрів, у яких досліджуються актуальні питання сучасного літературознавства та компаративістики.

Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, гімназій, ліцеїв, учителів середніх шкіл, студентів.

Відповідальний редактор - Г. Ф. Семенюк, д-р філол. наук, проф.

Редакційна колегія - Н.М. Гаєвська, к.філол.н., проф., (заст. відпов. ред.); А.Б. Гуляк, д.філол.н., проф.; Л.М. Задорожна, д.філол.н., проф.; І.С. Заярна, д.філол.н., проф.; О.П. Івановська, д.філол.н., проф.; Ю.І. Ковалів, д.філол.н., проф.; О.Г. Астаф’єв, д.філол.н., проф.; Г.Ю. Мережинська, д.філол.н., проф.; А.К. Мойсієнко, д.філол.н., проф.; О.С. Снитко, д.філол.н., проф., Мегела І.П., д.філол.н., проф.

Адреса редколегії - 01033, Київ-033, б-р Т. Шевченка, 14, Інститут філології; тел.: (38044) 239-34-71

Рекомендовано вченою радою Інституту філології 22.04.2014 року, протокол №9.

Зареєстровано Міністерством юстиції України, Свідоцтво про державну реєстрацію, серія КВ №16157-4629Р від 11.12.2009 р. Постанова президії ВАК України протокол №1-05/5 від 01.07.10.


 1. Літературознавчі студії, випуск 26, 2010 рікзміст і статті (.pdf).
 2. Літературознавчі студії, випуск 29, 2010 рікзміст і статті (.pdf).
 3. Літературознавчі студії, випуск 30, 2010 рікзміст і статті (.pdf).
 4. Літературознавчі студії, випуск 31, 2011 рікзміст і статті (.pdf).
 5. Літературознавчі студії, випуск 32, 2012 рікзміст і статті (.pdf).
 6. Літературознавчі студії, випуск 33, 2011 рік зміст і статті (.pdf).
 7. Літературознавчі студії, випуск 34, 2012 рік зміст і статті (.pdf).
 8. Літературознавчі студії, випуск 35, 2012 рік зміст і статті (.pdf).
 9. Літературознавчі студії, випуск 37, частина 1, 2013 рікзміст і статті (.pdf).
 10. Літературознавчі студії, випуск 37, частина 2, 2013 рікзміст і статті (.pdf).
 11. Літературознавчі студії, випуск 39, частина 2, 2013 рік – зміст і статті (.pdf).
 12. Літературознавчі студії, випуск 40, частина 1, 2013 рік – зміст і статті (.pdf).
 13. Літературознавчі студії, випуск 40, частина 2, 2013 рік – зміст і статті (.pdf).
 14. Літературознавчі студії, випуск 42, частина 1, 2014 рік – зміст і статті (.pdf).
 15. Літературознавчі студії, випуск 42, частина 2, 2014 рік – зміст і статті (.pdf).
 16. Літературознавчі студії, випуск 43, частина 1, 2015 рік - зміст і статті (pdf).
 17. Літературознавчі студії, випуск 43, частина 2, 2015 рік - зміст і статті (pdf).
 18. Літературознавчі студії, випуск 44, частина 1, 2015 рік - зміст і статті (pdf).
 19. Літературознавчі студії, випуск 44, частина 2, 2015 рік - зміст і статті (pdf).
 20. Літературознавчі студії, випуск 48, частина 1, 2017 рік - зміст і статті (pdf).
 21. Літературознавчі студії, випуск 48, частина 2, 2017 рік - зміст і статті (pdf).
 22. Літературознавчі студії, випуск 51, 2017 рік - зміст і статті (pdf).
 23. Літературознавчі студії, випуск 52, частина 1, 2018 рік - зміст і статті (pdf).