Електронні підручники

Електронний підручник з української мови (морфологія)
Підручник з української мови (морфологія) створений авторським колективом Лабораторії комп'ютерної лінгвістики кафедри сучасної української мови Інституту філології нашого університету. Поки що ресурс знаходиться у стані розробки. Наразі рекомендуємо користуватися підручником в броузері IE.


Електронний український правопис
Електронний український правопис - оцифрована версія "Українського правопису" (/ НАН України, Інститут мовознавства імені О. О. Потебні; Інститут української мови — Київ: Наукова думка, 2007. — 288 с.)