Збірник "Шевченкознавчі студії"

Кафедра історії української літератури і шевченкознавства та лабораторія шевченкознавства Київського національного університету видає збірник наукових праць “Шевченкознавчі студії”, що виходить із періодичністю один раз на рік.

До збірника “Шевченкознавчі студії" входять праці викладачів, студентів, аспірантів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка й інших інституцій і навчальних закладів України.

Збірник присвячено актуальним проблемам шевченкознавства, зокрема жанру і стилю, поетики, рецепції творчості, мови і перекладу. Для науковців і шанувальників творчості Тараса Шевченка.

Статті до збірника можна надсилати за адресою: 252017, Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології, кафедра історії української літератури і шевченкознавства / лабораторія шевченкознавства.

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, власних імен та інших відомостей. Редколегія залишає за собою право скорочувати та редагувати подані матеріали. Рукописи та дискети не повертаються.

Випуск 10 (2008) Повний текст (файл .pdf).

Випуск 11 (2008) Повний текст (файл .pdf).

Випуск 12 (2009) Повний текст (файл .pdf).

Випуск 13 (2011) Повний текст (файл .pdf).

Випуск 14 (2011) Повний текст (файл .pdf).

Випуск 15 (2012) Повний текст (файл .pdf).

Випуск 16 (2013) Повний текст (файл .pdf).

Випуск 17 (2014) Повний текст (файл .pdf)

Випуск 18 (2015) Повний текст (файл .pdf)

Випуск 19 (2016) Повний текст (файл .pdf)

Випуск 20 (2017) Повний текст (файл .pdf)

Випуск 21 (2018) Повний текст (файл .pdf)

У додатку - вимоги до оформлення статей до збірника.

Ключові слова: 
Наука