Studia Linguistica

 

Збірник наукових праць “Studia Linguistica” є насамперед даниною пам’яті двом визначним Вченим та Вчителям – проф. А.О. Білецькому (1911 – 1995) та проф. С.В. Семчинському (1931 – 1999), кожен з яких тривалий час опікувався кафедрою загального мовознавства та класичної філології. Їхня наукова спадщина нерозривно пов’язана як із загальним мовознавством, так і з класичною філологією. Саме тому в збірнику представлені наукові статті, що мають стосунок до цих галузей філологічного знання.

У збірнику “Studia Linguistica” представлені наукові розвідки професорів, доцентів, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів, присвячені проблемам загального та часткового мовознавства, класичної філології, перекладу.

Заснований кафедрою загального мовознавства та класичної філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2007 році (свідоцтво про державну реєстраціюКВ № 13518-2402Р від 09.11.2007).

Збірник є науковим фаховим виданням (філологічні науки), затвердженим ВАК України (Постанова Президії ВАК України від 08.07.2009 р. № 1–05/3. Бюлетень ВАК України, №8, 2009 р.).

Мова видання: українська, російська, англійська, чеська, французька, румунська.

Періодичність: двічі на рік.

Відповідальний редактор: доктор філологічних наук, професор Голубовська Ірина Олександрівна.

Більше про редакційну колегію...

Щоб подати статтю до збірника, звертайтеся до редакції: 01601, м. Київ, б-р Шевченко, 14, к. 141, тел. (+38044) 239 34 15

Вимоги до збірника (українською, english)

Зайти на сайт журналу...