Історія та сьогодення

Кафедру Близького Сходу було створено в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 1995р. одночасно з утворенням відділення східної філології за сприяння проф. Гарварду, директора Ін-т. сходознавства ім. А.Кримського НАН України акад. О.Й.Пріцака; перший зав. кафедри – проф. К.М.Тищенко.

Вперше викладання арабської мови у Київському університеті було запроваджено Тауфіком Кезмою на початку XX ст. Викладання арабської (Волков М.Д.) як другої мови запроваджено деканом факультету романо-германської філології проф. Жлуктенком Ю.О. на початку 70-х років. З 1989 року декан факультету іноземної філології проф. Семенець О.Ф. отримав дозвіл Міносвіти України на перший набір груп арабської, перської та відкрито кафедру теорії і практики перекладу східних мов (зав. кафедри доц. Рибалкін B.C.). З 1992 року цю кафедру очолив проф. Тищенко К.М. У 1993 році кафедру перетворено на кафедру східної філології і об'єднано з кафедрою східних мов факультету української філології, яку очолювала протягом 1990–1993 pp. проф. Грицик Л.В. і на якій викладалися арабська, перська та гінді мови.

З 2001 року кафедру Близького Сходу ІФ, на якій викладаються арабська, перська, гінді мови та літератури, очолює доцент Маленька Т.Ф.

Кафедра готує філологів-сходознавців (арабістики, іраністики, гіндології), перекладачів та викладачів з арабської, перської, гінді мов та літератур. Кафедра забезпечує викладання арабської і перської мов в інших підрозділах КНУ: Інституті міжнародних відносин, Військовому інституті, Інституті журналістики.

При кафедрі функціонує магістратура, аспірантура та докторантура.

При кафедрі створено

Вагомий внесок у розбудову кафедри здійснюють проф. Тищенко К.М., проф. Рибалкін В.С., проф. Хамрай О.О., доц. Мазепова О.В., доц. Мотріченко О.М., ст. викл. Субх А., к. істор. наук, асист. Ботвінкін Ю.В., асист. Довбня Н.В., асист. Хоміцька О.Г.

На кафедрі працює 4 носії східних мов: арабської – Тамер Муфак Зіяд, Субх Алі; гінді – Санджей Раджганс. перської – Моллаахмаді Амірреза та д-р Мехйор Аляві Мокаддам – викладач перської мови з Мешхедського університету (ІР Іран).

За сприяння посольства Ірану на кафедрі працює викладач Мешхгедського університету доктор Мегйор Аляві Мокаддам. Двічі на місяць проводиться науковий семінар з іраністики для викладачів і аспірантів вузів м. Києва.

За сприяння Посольств східних країн в Україні лекції і практичні заняття систематично проводять викладачі з Тегеранського, Керманського, Мешгедського, Каїрського університетів. Провідними арабістами: Анджей Заборський – професор Ягеллонського університету в Кракові, Республіка Польща, проф.. Белова Т.Г. – головний науковий співробітник відділення Інституту сходознавства РАН, проф.. Рейснер М.Л. – ІКАА при МДУ ім.. Ломоносова), а також представниками дипломатичного корпусу в Україні: Надзвичайним і Повноважним Послом Арабської Республіки Єгипет в Україні пан Ясер Атеф, Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Марокко в Україні Саубрі Абдельжаліль, Надзвичайним та Повноважним Послом Султанату Оман в Україні (за сумісництвом) Мухаммад бен Авад бен Абд ар-Рахман Аль-Хассан, а також доктором Гібою Баракят, фахівцем з історії мистецтва та архітектури ісламу, директор проектів Центру документування культурної та природної спадщини Єгипту.

Основними напрямки наукової діяльності є: лексикологія, лексикографія, етимологія, теоретична граматика, когнітивна лінгвістика, етнолінгвістика, методика викладання східних мов, історія східних літератур, літературознавча компаративістика, мовні та літературні зв’язки України з країнами Близького та Середнього Сходу.

Творчий доробок складають монографії, словники, художні переклади, підручники, навчальні посібники, наукові статті провідних фахівців: зокрема, монографії Тищенка К.М. "Мовні контакти: свідки формування українців" К., 2006 р.; "Халіфат і Сівера: топонімічний слід в Україні" К., 2011 р.; Рибалкіна В.С. "Классическое арабское языкознание" К., 2003 р.; Хамрая О.О. "Обмеження структури арабської граматики" К., 2010 р.

Вперше в Україні зусиллями кафедри видано: Т.Ф. Маленька «Іран, іранці та ми»; «Лінгвокраїнознавство Ірану" К., 2004 р. (гриф МОН України); Мотріченко О.М. "Лінгвокраїнознавство Індії": Навч.посібник. К., 2005 р. "Українсько-перський словник. 20 000 слів" (упор. О.В.Мазепова, А.М.Бочарнікова та ін.) К., 2006 р.; Субх А., Субх М. "Курс граматики арабської мови": Підручник. К., 2006 р.; "Сучасний українсько-арабський словник. 20 000 слів" (упор. А.Субх, Ю.Ю.Кочержинський) К., 2008 р.; І.М.Лучко, Т.Ф.Маленька "Лінгвокраїнознавство Ірану. Збірник текстів та вправ" К., 2008 р.; О.В. Мазепова "Перська мова: розмовний практикум" Навчальний посібник для студентів ІІ-ІІІ курсів. К., 2010 р. (гриф МОН України). Здійснено переклади українською мовою з араб. Корану та "1001 ночі" (проф. В.С. Рибалкін); спільно з Ін-т сход-ва видано архів. матеріали з іраністики А.Кримського (грант ЮНЕСКО) "А.Ю.Кримський. Вибрані сходознавчі праці". (упор. Т.Ф.Маленька, Ю.М.Кочубей). Том IV, том V. К., 2008-2011 рр. та колективні монографії " А.Кримський. Нариси життя і творчості". К., 2006р.; "Мовні та літ. зв’язки України з країнами Сходу" К., 2010 р. (Детальний перелік публікацій за 2012 рік див. в розділі «Публікації»)

Кафедра має широкі міжнародні зв’язки з Іраном, Індією, ОАЕ, АР, Єгиптом, Ліваном, Йорданією, Марокко, Катаром, Сирією, Алжиром де студенти проходять мовне стажування.

Підтримуються наукові зв'язки у сфері іраністики, арабістики та гіндології з Ягелонським університетом (м. Краків, Польща), Інститутом країн Азії та Африки Московського держуніверситету (Росія), Інститутом сходознавства ім. А. Кримського НАН України, провідними співробітниками, яких залучено до викладацької та науково-дослідницької роботи кафедри. У травні 2012 р. відбувся візит професора іраніста Рейснер М.Л. (ІКАА), було проведено науковий семінар з проблем іраністичних досліджень в МДУ; Тегеранським, Каїрським, Дамаським, Оманським, Марокканським (м. Рабат) університетами; йде обмін науковими виданнями, відкрито можливість для стажування студентів, викладачів та аспірантів. Налагоджені зв’язки з посольством Індії в Україні; проводиться стажування аспірантів, викладачів та студентів в університетах Індії (м. Делі, м. Агра).

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних сходознавчих форумах: Міжнародний конгрес сходознавців ICANAS (1997 р., Будапешт, проф. Тищенко К.М.; 2001 р., Москва, 2004 р. проф.. Хамрай О.О.; 2007 р., Анкара, доц. Маленька Т.Ф.), Міжнародна конференція викладачів перської мови та літератури (1996 р., 2001 р., 2003 р., 2010, Тегеран, доц. Маленька Т.Ф., доц. Мазепова О.Г.), 6 Європейська конференція Іраністів (2007 р. Відень, доц. Маленька Т.Ф.), 6 Європейська конференція Іраністів (2011 р. Краків, доц. Мазепова О.Г., асист. к.філол.н. Бочарнікова А.М.), Міжнародна конференція «Агатангел Кримський – провідник українсько-ліванських культурних і гуманітарних відносин» (2011 р., Бейрут, проф. Рибалкін В.С.) та інших конференціях в Індії, Ірані, Лівані, ОАЕ, Єгипті, Йорданії

Публікації кафедри за 2012 рік

Повний перелік (файл .pdf, 98 Kb)

Конференції, організовані кафедрою, та наукові заходи, у яких брали учать співробітники кафедри за 2012 рік

Повний перелік (файл .pdf, 98 Kb)