Спеціалізовані вчені ради

В Інституті філології працюють 6 спеціалізованих вчених рад, які охоплюють 16 основних філологічних спеціальностей.

 

Спецрада Д 26.001.11

 • 10.02.04  германські мови  
 • 10.02.05  романські мови  
 • 10.02.16  перекладознавство 

Голова – проф. Бурбело В.Б. 

Вчений секретар – Клименко Л.В.

 

Спецрада Д. 26.001.15

 • 10.01.01 українська література
 • 10.01.05 порівняльне літературознавство
 • 10.01.06 теорія літератури
 • 10.01.07 фольклористика

Голова – проф. Семенюк Г.Ф.

Вчений секретар – доц. Наумовська Л.В.

 

Спецрада Д.26.001.19

 • 10.02.01 українська мова
 • 10.02.02 російська мова
 • 10.02.15 загальне мовознавство

Голова – проф. Мойсієнко А.К.

Вчений секретар – доц. Гнатюк Л.П.

 

Спецрада Д 26.001.39 

 • 10.01.02  російська література
 • 10.01.03  література словянських народів
 • 10.01.04  література зарубіжних країн

Голова - проф. Радишевський Р.П. 

Вчений секретар –  асист. Мурашевич К.Г.

 

Спецрада К 26.001.49

 • 13.00.02 теорія та методика навчання (германські мови) 
 • 13.00.02 теорія та методика навчання (класичні мови) 

Голова - проф. Шовковий В.М.  

Вчений секретар –  доц. Лазер-Паньків  О.В.

 

Спецрада Д 26.001.50

 • 10.02.13 мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії 

Голова - проф. Бондаренко І.П. 

Вчений секретар –  доц. Покровська І.Л.

 

Ключові слова: 
Наука