Навчальні дисципліни за спеціальностями

У цьому розділі наведено перелік дисциплін, які вивчають студенти, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) "бакалавр" та "магістр" з різних спеціальностей.

"Українська мова та література, іноземна мова"

ОКР "бакалавр"


ОКР "спеціаліст"


ОКР "магістр"


"Мова та література (класичні мови – давньогрецька, латинська; західноєвропейська мова)"

ОКР "бакалавр"


ОКР "спеціаліст"


ОКР "магістр"


"Мова та література (білоруська мова та література, українська мова та література, англійська мова)"

ОКР "бакалавр"


"Фольклористика, українська мова та література, іноземна мова"

ОКР "бакалавр"


ОКР "спеціаліст"


ОКР "магістр"


"Літературна творчість, українська мова та література"

ОКР "бакалавр"


ОКР "спеціаліст"


ОКР "магістр"


"Мова та література (слов’янські мови та літератури), українська мова та література" 

ОКР "бакалавр"


ОКР "спеціаліст"


ОКР "магістр"


"Переклад з української / російської мови"

ОКР "бакалавр"


"Східні мови"

ОКР "бакалавр", "спеціаліст", "магістр"


"Мова та література (російська мова та література, іноземна мова)"

ОКР "бакалавр"


ОКР "спеціаліст"


ОКР "магістр"


"Переклад (з англійської, німецької, французької, іспанської, італійської мов)" та

"Філологія (англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, новогрецька мови і літератури та переклад)"

ОКР "бакалавр", "спеціаліст", "магістр"