Історія та сьогодення кафедри

У 1992 році в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відкрито кафедру фольклористики, у 1993 році – спеціальність «Фольклористика. Українська мова та література, іноземна мова», у 2001 році – спеціалізацію музичної фольклористики, де вивчаються важливі історичні, теоретичні проблеми в галузі науки про народну творчість, народної культури загалом.

Об’єктивною передумовою створення кафедри стала потреба у відродженні національної культури незалежної України, збереженні і вивченні духовного багатства, накопиченого українським народом упродовж тисячоліть. Викладанню й дослідженню українського фольклору в Київському університеті завжди приділялася велика увага попри всі ідеологічні упередження та заборони. Одним із засновників української фольклористики був перший ректор університету – М.Максимович, тут навчалися майбутні видатні українські фольклористи: О.Маркович, М.Симонов, П.Куліш, М.Лисенко, М.Старицький, викладали авторитетні дослідники українського фольклору М.Костомаров, А.Метлинський, В.Антонович, М.Драгоманов, О.Котляревський, І.Жданов, М.Дашкевич, С.Савченко, В.Клінгер, А.Лобода, В.Перетц, П.Попов, Г.Сидоренко, М.Грицай та ін., традиції яких плідно продовжують викладачі кафедри фольклористики. Лауреат премії Філарета Колесси професор Л.Дунаєвська (1948-2006) започаткувала в Україні фахову підготовку спеціалістів у галузі фольклористики, заснувала та очолила кафедру (1992-2006). Ядро кафедри Л.Дунаєвська сформувала з професорів В.Бойка (1929-2008), О.Таланчук (1943-2003), які раніше читали курси з фольклору на кафедрах історії літератури, керували фольклорною практикою і вели відповідну науково-дослідну роботу. Пізніше викладацький колектив поповнився професорами Л.Копаницею, Н.Малинською, С.Росовецьким, І.Павленком, О.Івановською, С.Сегедою, доцентами Л.Шурком (1962-2008), О.Павловим, Н.Лисюк, Н.Салтовською, О.Марчун, О.Наумовською, асистентами Н.Рудаковою, С.Лещинською, О.Оверчук. Лауреатами премії імені Олени Пчілки в галузі літератури для дітей за 1992 рік стали професор О.Таланчук (за впорядкування літ. та наукового доробку письменниці) та автор слів Гімну Київського національного університету доцент Л.Шурко (за укладання «Біблії для дітей»), Лауреатами премії імені Павла Чубинського стали доцент Л.Шурко (2007) та д.філол.н. О.Івановська (2009), професор С.Росовецький – Лауреат Літературного конкурсу «Нова книга» (2007) та лауреат 7-го Всеукраїнського літературного конкурсу «Коронація слова» (2007) в номінації «П’єса», доцент О.Марчун – неодноразовий лауреат Міжнародних пісенних конкурсів, автор музики Гімну Київського національного університету.

З грудня 2007 року кафедру фольклористики очолює доктор філологічних наук О.Івановська.