Академічні питання

 

Нині в Інституті філології навчається близько 3000 студентів та 270 аспірантів. Грунтовно вивчають такі дисципліни, як історія української, слов’янських, західноєвропейських та східних мов, сучасна українська мова, сучасні слов’янські, західноєвропейські та східні мови, історія давньої та сучасної української літератури, літератури народів світу від найдавніших часів до сучасності, усна народна творчість, культура країн Заходу та Сходу, лінгвокраїнознавство, лексикологія, теоретична граматика, комп’ютерна лінгвістика (моделювання, комп’ютерна лексикографія та ін.), соціолінгвістика, психолінгвістика, стилістика, теорія і практика перекладу та багато інших.

У процесі навчання студенти проходять низку практик: фольклорну та діалектологічну (у мальовничих куточках Канівщини й Карпат), перекладацьку (у Верховній Раді України, у дипломатичних представництвах, у Генеральній прокуратурі України, у туристичних агенціях, у  редакціях ЗМІ), джерелознавчу (у бібліотеках та музеях України), асистентську (у вишах).

При Інституті працюють близько 20 мовно-інформаційних центрів, зокрема: англійський, іспанський, італійський, китайський, корейський, німецький, перський, турецький, французький, центр із вивчення слов’янських мов та інші.

Кафедри та центри мають широкі міжнародні зв'язки, співпрацюють із багатьма навчальними та науковими установами світу (близько 60 країн). Студенти, аспіранти, викладачі мають можливість проходити мовну практику чи стажування в навчальних закладах Білорусі, Болгарії, Греції, Іспанії, Італії, Китаю, Південної Кореї, Німеччини, Польщі, Хорватії, Чехії, Японії, Туреччини та інших країн.

В Інституті філології підготовка фахівців здійснюється на денній та заочній формах навчання за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями — БАКАЛАВР, МАГІСТР. Докладніше читайте тут

 

Дізнайтеся більше