Історія та сьогодення кафедри

Кафедрі теорії літератури, компаративістики і літературної творчості 50 років. Часом її зародження був 1961-ий. Філологічний факультет щойно розділився на два підрозділи – романо-германської філології і власне філологічний. Курс теорії літератури в університеті, зокрема у філологів, не був новим. Основу його заклали свого часу М. Костомаров, П. Житецький, М. Драгоманов, О. Котляревський, А. Лобода. 1906 року з ініціативи М. Дашкевича було відкрите романо-германське відділення на історико-філологічному факультеті. На очолюваній ним кафедрі західноєвропейських літератур читалася низка теоретичних курсів, збудованих в основному на зарубіжному матеріалі. Інтересові до проблем теорії сприяв і започаткований М. Дашкевичем семінар, який із часом продовжить ще один, не менш потужний, Савченковий. Багато філологів працювало і в психологічному семінарі проф. Г. Челпанова (існував такий відділ психології і логіки на філологічному факультеті). 1907 року був заснований Семінарій російської словесності В. Перетца, що відіграв винятково важливу роль у розвитку філологічної науки. Неоціненними для розвитку теоретичної думки стали праці та лекції М. Зерова, П. Филиповича, М. Драй-Хмари, І. Огієнка, вихованців семінарію В. Перетца. І хоча це тривало недовго, міцний фундамент закладено.

Як повноцінна структура кафедра почала працювати лише у 1962 році. Керувати нею доручили проф. В. Воробйову. Майже п’ять років (1967-1971) кафедру очолював проф. Я. Білоштан. По тому обов’язки завідувачів виконували проф. М. Дубина, доц. Г. Домницька, від 1976 року проф. В. Бойко. 1989 року керівництво кафедрою перебрав д.ф.н. М. Наєнко. 1994 року назву змінено відповідно до потреб освоєння студентами нових методик вивчення історико-літературного процесу, жанрової системи літератури, теоретичної й історичної генології, типології стилів, напрямів, форм інтертекстуальності тощо. Отже, на кафедрі уже «теорії літератури і компаративістики» з’явилися нові курси: «Основи порівняльного літературознавства», «Літературна компаративістика», «Історія українського порівняльного літературознавства». Важливе місце в компаративістиці зайняв художній переклад зі споріднених і віддалених мов.

Поєднання теорії літератури і компаративістики у назві кафедри повністю відтворювало рух наукової думки і практичні потреби. У цей час з’явилася і нова ВАКівська спеціальність «порівняльне літературознавство». Кафедра одержала можливість готувати аспірантів із «теорії літератури» і «порівняльного літературознавства».

Наукові напрями роботи кафедри реалізовано у працях проф. М. Наєнка «Українське літературознавство. Школи, напрями, течії», «Романтичний епос», «Інтим письменницької праці», «Художня література України»; проф. Л. Грицик «Орієнталістика Агатангела Кримського в українському літературному процесі початку XX ст.», «Зарубіжна література. Матеріали до вивчення літератур Сходу» у 2-х ч., «Українська компаративістика: концептуальні проекції», «Захід – Схід: основні тенденції розвитку сучасного порівняльного літературознавства»; проф. Н. Костенко «Поетика Миколи Бажана», «Українське віршування XX ст.»; проф. А. Ткаченка «Іван Драч. Нарис творчості», «В. Симоненко. Нарис життя і творчості», «Мистецтво слова. Вступ до літературознавства»; проф. О. Астаф'єва «Лірика української еміграції», «Образ і знак», «Поетичні системи українського зарубіжжя»; проф. Н. Бернадської «Український роман: проблеми розвитку і жанрова еволюція»; проф. М. Гнатюк «Юрій Яновський: текст і авантекст»; доц. М. Шаповал «Інтертекст у світлі рампи: міжтекстові та міжсуб'єктні реляції української драми», а також у підручниках і посібниках з історії українського літературознавства, вступу до літературознавства, основ компаративістики, історії українського порівняльного літературознавства.

Сьогодні кафедра має своїх вихованців – докторів і кандидатів наук у Донецькому, Дніпропетровському, Таврійському, Черкаському, Бердянському, Дрогобицькому, Тернопільському, Луганському, Миколаївському університетах, але найбільше – в київських вузах, Інституті літератури НАН України. Серед них – громадяни Туреччини, Грузії, Азербайджану, Польщі, Кореї. Із 1994 року на кафедрі працює «Філологічний семінар», за матеріалами якого щороку видається однойменний збірник наукових праць.

1998 року з ініціативи тодішнього декана проф. М. Наєнка та Національної спілки письменників України була відкрита спеціальність «Літературна творчість». Тепер – це три освітні рівні – «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Студенти літературної творчості (щороку вступає їх десятеро на бюджетну форму навчання) особливі – талановиті, начитані, у кожного – свій смак і свої кумири. У багатьох уже при вступі є власні збірки. Кожен – індивідуальність. Це помітно й під час творчих випробувань, які упродовж трьох останніх років є обов’язковими при вступі до університету. Перший ринг, на який виходить кожен першокурсник, – літературна студія (знайомство, а згодом і творчі змагання і перші дискусії довкола написаного). Далі – практичні заняття у «класах»/майстернях відомих письменників, які співпрацюють із кафедрою: прози – талановитий сучасний прозаїк, письменник, к.ф.н. В. Даниленко, поезії – к.ф.н., лауреат державної премії ім. Шевченка – Д. Стус, драматургії – письменниця-драматург Неда Неждана та д.ф.н. М. Шаповал, художнього перекладу – поет, перекладач проф. А. Ткаченко, кіно та телепродукту – письменник, народний артист України, лауреат Державної премії ім. Шевченка проф. Л. Мужук. І, насамкінець, – творчі звіти у кафедральних альманахах «Сві-й-танок» і «Сполучник» (їх видано уже по сім випусків), Національній Спілці письменників України, «Літературній Україні», «Київській Русі», «Письменницькій майстерні» проф. Ю. Коваліва, «Києві» тощо.

Із дев’яти членів кафедри семеро – доктори наук, двоє – кандидати, четверо – члени Спілки письменників та Спілки журналістів, двоє – Міжнародного ПЕН-клубу. У багатьох із них, окрім підручників, наукових монографій, – книги поезій, прози, перекладів, драматичні твори.

Дванадцятий рік роботи зі студентами, які навчаються за програмою «літературна творчість», завершився зміною назви кафедри – теорії літератури, компаративістики і літературної творчості (з 2011 р.). У ній відтворено найголовніші напрями роботи її як випускової навчально-наукової структури.

Потужний творчий колектив, озброєний сучасною науковою думкою, новітніми методологіями достойно представляє наш університет і в вузах, на радіо, телебаченні, у видавництвах, періодичних виданнях тощо.