Історія та сьогодення кафедри

Кафедра полоністики (завідувач – доктор філологічних наук, професор Радишевський Ростислав Петрович, з лютого 2009 року - член-кореспондент НАН України), виокремилася з кафедри слов’янської філології у 2000 році, є випускаючою кафедрою. Загальна кількість студентів – понад 60 осіб. На кафедрі працюють: д.ф.н., доц. Черниш Т.О, к.ф.н., доц. Непоп Л.В., к.ф.н., доц. Дем’яненко Н.Б., к.ф.н., доц. Хайдер Т.В., асист. Пацеєвська О.С., ас. Косицька М.М., к.ф.н., асист. Довжок Т.В., асист. Катажина Державин, які забезпечують читання нормативних і спеціальних курсів з літературознавчої і лінгвістичної полоністики, методики навчання польської як іноземної, теоретичного та прикладного перекладознавства. Кафедра видає збірник наукових праць “Київські полоністичні студії” (вийшло ХІ томів).

Кафедрою полоністики було започатковано видання серії двомовних текстів (польською та українською мовами). Вийшли збірки: “Ю.Словацький. Поезії” (1999 р.), “Я.Івашкевич. Поезії” (2000 р.), “Передзвони польської лютні” (2002 р.). Члени кафедри систематично беруть участь у з’їздах та конгресах славістів. Кафедрою було проведено п’ять міжнародних конференцій: “А.Міцкевич і Україна” (1998 р.), “Ю.Словацький і Україна” (1999 р.), “Я.Івашкевич Україна”(2000 р.), “Українська школа в літературі та культурі українсько-польського пограниччя” (2004р.), “Європейський вимір української полоністики”. Організатор – д.ф.н. проф. Радишевський Р.П.

Д.ф.н., проф. Радишевський Р.П. є автором 180 наукових та 4 навчально-методичних праць, серед яких – 3 антології, 6 монографій.

Д.ф.н., доцент Черниш Т.О. є автором понад 50 наукових праць у галузі слов’янського історичного мовознавства, зокрема історичної лексикології та етимології.

Завдяки організаційним старанням проф. Радишевського Р.П. та у тісній співпраці із Консульством Речі Посполитої, керівництвом Інституту вдалося створити при кафедрі бібліотеку польської літератури у кількості понад 15 000 примірників.

Навесні 2003 року при кафедрі було відкрито “Польський центр”, завданням якого є популяризація польської мови і культури в Україні.

Спільними зусиллями МШУ НАН України та Польського центру, відкритого 19.05.2003р. при кафедрі полоністики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка започатковано серії занять на курсах польської мови для студентів університету різних спеціальностей. Цей пробний курс повинен задовольнити очікування великої кількості бажаючих вивчати польську мову, знайомитися з культурою, звичаями, історією та сьогоденням Польщі. Варто згадати також, що польська мова є рідною для поляків на Україні, вивчається у численних навчальних закладах і незмінно перебуває у центрі щирого зацікавлення шкільної і студентської молоді. Кафедра співпрацює з науковими та навчальними установами Польщі (ПАН, Варшавський університет, Ягеллонський університет (Краків), Католицький Люблінський університет, Люблінський університет ім. М. Кюрі-Складовської, Вроцлавський університет, Польський інститут у Києві).

Студенти виїздять на включене семестральне навчання до Варшави, Вроцлава, а також на навчання і на літні школи до Кракова та Любліна.

На кафедрі постійно працюють лектори з Польщі.

К.ф.н., доцент Непоп-Айдачич Л.В. та к.ф.н, доцент Яковенко С.М. працюють над написанням докторських дисертацій.