Публікації

Викладачами кафедри було підготовлено та подано до друку такі навчально-методичні програми курсів, с/курсів та с/семінарів:

д.ф.н., доц. Черниш Т.О, к.ф.н., доц. Непоп-Айдачич Л.В., ас.Косицька М.М., к.ф.н., асист.Довжок Т.В., к.ф.н., доц. Дем’яненко Н.Б., к.ф.н., к.ф.н., доц. Хайдер Т.В., ас. Пацеєвська О.С.:
“Основна слов’янська мова (польська)”.

Проф. Радишевський Р.П.:
1. “Історія польської літератури” (навчальна програма).
2. “Теоретичні питання слов’янського літературознавства” (с/к).
3. “Польсько-українські літературні взаємини (с/к).
4. “Проблеми художнього перекладу” (с/к).
5. “Міжслов’янські літературні взаємини” (с/к).

Д.ф.н., доц. Черниш Т.О.:
1. Монографія “Слов’янська лексика в історико-етимологічному висвітленні” (30 д.а.) (вийшла друком у 2003 р.).
2. “Історична граматика польської мови”.
3. “Польський словотвір” (с/к).
4. “Країнознавство”.
5. “Історія польської літературної мови”.
6. “Порівняльно-історична граматика слов’янських мов”.
7. “Теоретичні проблеми слов’янського мовознавства”.
8. “Порівняльно-історичне вивчення лексики слов’янських мов”.

Ас. Пацеєвська О.С.:
1. “Проблеми художнього перекладу” (с/с для магістрів).
2. “Методика навчання іноземної мови у середній школі”.
3. Курс “Польсько-українського/українсько-польського перекладу” (для студентів 3 курсу).
4. Курс “Польсько-українського/українсько-польського перекладу” (для студентів 4 курсу).
5. “Лексичний склад польської мови” (с/к).
6. “Етика мовленнєвої поведінки” (с/к) (для полоністів 2 курсу).
7. “Актуальні проблеми перекладу” (с/к) для полоністів 4 курсу).
8. “Методика вузівської лекції (с/к) (для магістрів).
9. “Актуальні проблеми транслатології (с/к) (для магістрів).
10. “Польська лексикографія”.

К.ф.н., доцент Непоп-Айдачич Л.В.
1. “Лінгвокраїнознавство” (с/к для студентів V курсу).
2. “Методичні розробки та тексти для читання з польської мови”.
3. “Полоністика в Україні” (с/к для студентів ІV курсу).
4. “Актуальні проблеми славістики” (с/к для студентів ІІІ курсу).
5. “Польська мова” (для студентів Інституту Міжнародних відносин).

К.ф.н., доц. Хайдер Т.В.:
1. “Історія польської культури” (для студентів V курсу, спец.).
2. “Історія польської культури” (для студентів V курсу, маг.).
3. “Літературні школи і напрямки” (для студентів ІV курсу, спец.)
4. “Історія польської літератури” (для студентів ІІ курсу).
5. “Історія польської літератури” (для студентів ІУ курсу).

К.ф.н., доц. Дем’яненко Н.Б.:
1. “Фразеологія польської мови” (с/к).
2. “Основна слов’янська мова (польська)”.

К.ф.н., асист. Довжок Т.В.:
1. “Історія зарубіжної літератури (польської) ” (ІV курс).
2. “Література в контексті світової культури” (V курс).
3. “Актуальні проблеми слов’янського літературознавства” (V курс).
4. “Основна слов’янська мова(польська)”.

Ас. Косицька М.М.:
“Основна слов’янська мова (польська)”.