Історія та сьогодення кафедри

Кафедру комунікації та лінгвокраїнознавства створено в 1992 році з метою поєднання викладання мови та культури, формування у студентів системи сучасних лінгвістичних, соціолінгвістичних, психолінгвістичних і прагмалінгвістичних знань про важливі явища мовної та міжмовної комунікації та у зв’язку із включенням до навчальних планів курсів «Основи теорії мовної комунікації» і «Лінгвокраїнознавство».

    Основні етапи розвитку кафедри:
  • 1992-1994 – організація та становлення кафедри;
  • 1994-1998 – впровадження нових курсів: «Основи теорії мовної комунікації», «Лінгвокраїнознавство англомовних країн», «Основи наукових досліджень», «Ділова англійська мова»;
  • 1998-2005 – удосконалення навчальних програм дисциплін, що були впроваджені, публікації наукових і навчально-методичних наробок;
  • 2005 - по тепер. час – публікації наукових і навчально-методичних праць, удосконалення навчальних програм, впровадження нових курсів: «Основи ділової комунікації (англійська мова)», 2005; «Англійська мова: теоретичний курс», 2005; «Англійська мова: загальнотеоретичний курс» для ОКР «спеціаліст», 2007; «Англійська мова: загальнотеоретичний аспект» для студентів магістратури, 2007; «Країнознавство англомовних країн» для студентів Інституту журналістики, 2008; «Основи сучасної ділової комунікації (англійська мова)» для студентів магістратури, 2009.

Велика заслуга в становленні кафедри належить її першим керівникам: проф. Почепцову Олегу Георгійовичу та проф. Карабану В’ячеславу Івановичу. Теперішнім керівником кафедри є доц. Яшенкова Ольга Володимирівна.

На кафедрі працює 26 викладачів, з них: 12 кандидатів наук, в т. ч. 1 професор, 9 доцентів.

Биркун Людмила Вікторівна, професор

Доценти

Асистенти