Історія та сьогодення кафедри

Кафедру української філології для неспеціальних факультетів засновано в 1989 році у зв’язку із впровадженням викладання української мови на всіх факультетах Київського університету. До 2002 року кафедру очолювала доктор педагогічних наук, професор Паламар Л.М., з 2002 по 2004 рік – кандидат філологічних наук, доцент Доридор Г.К., з 2004 року – кандидат філологічних наук, доцент Ткаченко Л.О.

Головне завдання колективу кафедри: формування мовної культури студентів – майбутніх фахівців різних галузей діяльності, почуття національної свідомості, поліпшити грамотність студентів усіх спеціальностей.


З цією метою розроблено нові програми з української мови (за професійним спрямуванням) видано посібники та підручники, які стали основою для подальших розробок такої тематики в інших навчальних закладах України: „Мова ділових паперів” - автори Паламар Л.М., Кацавець Г.М.; „Практичний курс української мови” - Паламар Л.М., Бех О.В. (Ч. І), „Практичний курс української мови” (Ч.ІІ) - Паламар Л.М., „Читаймо українською” – Паламар Л.М., Татьянченко Н.Ф., „Практикум з української мови” – Доридор Г.К., „Українська мова: Активні методи і форми навчання у вищій школі. Навчальний посібник” – Любашенко О.В., «Сучасна українська літературна мова. Фонетика», «Українська мова. Фонетика. Орфоепія», «Сучасна українська мова. Фонетика. Орфоепія» - Гливінська Л.К.

Зараз на кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі української мови – доктор педагогічних наук, професор Любашенко О.В., кандидат філологічних наук, доцент Ткаченко Л.О., кандидат філологічних наук, доцент Гливінська Л.К., кандидат педагогічних наук, доцент Татьянченко Н.Ф. кандидат філологічних наук, доцент П’ятецька О.В.; кандидати філологічних наук, асистенти – Акуленко А.А., Климентова О.В., Овсейчик С.В., Андрєєва Т.М., Іванова О.В., Зінченко Н.В., Кузьманенко А.В., Федосій О.О.; кандидат педагогічних наук, асистент Івахненко Т.П., асистенти – Кисла О.Ф., Вакульчук С.П., Безкровна Н.В., Компанець З.М., Клокун Т.В., Пінчук М.О.

Широкий спектр спеціальностей, за яким університет готує фахівців, вимагає постійного пошуку інтенсивних та ефективних методів навчання мови. У зв’язку з цим колектив кафедри працює над такими основними проблемами:

  • наукове обґрунтування методів навчання української мови;
  • дослідження і впровадження в навчальний процес результатів досліджень наукової термінології технічного та гуманітарного профілю, особливостей професійного спілкування в різних сферах науково-практичної діяльності;
  • формування мовної особистості з врахуванням динаміки мовних змін у суспільстві;
  • удосконалення навчальних матеріалів курсів „Українська мова”, „Українська мова за професійним спрямуванням”, „Ділова українська мова”, «Українська наукова мова», «Методика викладання української мови в вищій школі»;
  • пошук нових джерел вивчення українського мовлення різних професійних колективів.

Викладацький колектив кафедри бере участь у наукових конференціях різного рівня, не лишається осторонь виховної роботи: організовує бесіди, екскурсії, радіовиступів та ін.

Кафедра української філології для неспеціальних факультетів упродовж всіх років її існування є базою для всіх філологічних кафедр такого типу вищих навчальних закладів. На ній проходять стажування викладачі вищих навчальних закладів України.