Наукова школа "Теорія мови, мовлення та історії лінгвістики"


Історія. Школа заснована 1950 року у Київському університеті професором, доктором філологічних наук Андрієм Олександровичем Білецьким. Тривалий час школою керував професор Станіслав Володимирович Семчинський. Школа здійснює фундаментально-наукові дослідження у галузі загальної лінгвістики і слов’янського мовознавства, зокрема українського і російського, а також класичної філології.

Основні напрямки наукової діяльності: дослідження мови як знакової системи; дослідження системно-структурних властивостей мови; інструментальне дослідження звукової будови мови; теоретична граматика; загальна лексикологія; когнітивна лінгвістика; зіставна лінгвокультурологія; функціонування і розвиток української та російської мов за різних суспільних умов; мовні контакти; етнолінгвістика; соціолінгвістика; психолінгвістика; міфопоетика художнього мовлення; медіалінгвістика; проблеми класичної філології.

Наукові досягнення школи сформульовано в монографіях та наукових працях, а також використано при підготовці підручників та навчальних посібників для вищої і середньої школи. Підготовлено до друку енциклопедичний словник-довідник «Мови світу». Щороку школа випускає 5-10 аспірантів та 60-70 студентів.

Із наукової школи вийшли видатні українські мовознавці: академік Русанівський В. М.; професори Плющ П. П., Муравицька М.П., Масальський В.І., Кучеренко І.К., Карпенко М.О., Пономарів О.Д., Коптілов В.В., Тоцька Н.І. та ін. У діяльності наукової школи нині беруть участь близько 50 науковців. Серед них: член-кореспондент НАНУ професор Клименко Н.Ф., професори Тищенко К.М., Снитко О.С., Голубовька І.О., Слухай Н.В., Мойсієнко А.К., Шевченко Л.І., Мосенкіс Ю.Л., Звонська Л.Л., Кудрявцева Л.О., Дядечко Л.П., Черниш Т.О., Собуцький М.А., Паламарчук О.Л., Гнатюк Л.П., доценти Чемес В.Ф., Бас-Кононенко О.В., Миронова В.М., Гриценко С.П., Лефтерова О.М., Михайлова О.Г. та ін.

Друкованим органом Школи є фаховий збірник наукових праць “Studia Linguistica”.

Докладніше про наукову школу ... (файл .pdf, 379 Kb)

Ключові слова: 
Наука