Інноваційні наукові проекти

Інноваційні проекти лабораторії компютерної лінгвістики кафедри сучасної української мови

Лінгвістичний портал MOVA.info

Мета лінгвістичного порталу “Mova.info” – здійснювати систематичну довідково-інформаційну роботу стосовно української мови та української лінгвістики в мережі Інтернет. Інформаційно-довідковий портал з української мови надає можливість:

  • оперативно знайомити всіх користувачів з актуальними новинами в галузі української мови;
  • надавати оперативні консультації з питань, пов’язаних з українською мовою, шляхом залучення фахівців-україністів (лінгвістів, літературознавців, фольклористів тощо), які можуть через мережу Інтернет коментувати та роз’яснювати складні питання у рубриці "Довідкова служба";
  • публікувати наукові статті, монографії, підручники, бюлетені та інші матеріали наукового характеру, пов'язані з лінгвістикою, формувати електронні бібліотеки. Довідково-інформаційний портал з української мови розрахований на широке коло користувачів.

Автори: доц. Дарчук Н.П., к.філол.н. Сірук О.Б., інж. Сорокін В.М.


Дослідницький Корпус Української Мови

Дослідницький корпус сучасної української мови обсягом у 13 млн. словоформ побудований як інформаційно-довідкова система. Створений корпус може використовуватися як готовий продукт і як модель для конструювання аналогічних корпусів колегами з різних наукових та навчальних інституцій України та інших країн світу, а також може бути застосований для апробації та тестування різноманітних програмних продуктів, спрямованих на автоматичне опрацювання мовленнєвої інформації.

Автори: доц. Дарчук Н.П., доц. Алексієнко Л.А., к.філол.н. Чейлитко Н.Г. к.філол.н. Сірук О.Б., ст. лаб. Ходаківська Я.В., інж. Сорокін В.М.

Результати викладені в мережі Інтернет для загального користування на лінгвістичному порталі www.mova.info


Електронний словник лінгвістичної термінології з інформаційно-пошуковою системою (тезаурус)

Мета проекту – укладання Словника лінгвістичних термінів з використанням нової формалізованої методики конструювання тезауруса, що відповідає сучасним стандартам термінографії. Практичне значення і застосування тезауруса полягає у тому, що тезаурус зі структурним апаратом парадигматичних зв’язків може стати джерелом відповідей на різного роду запити – від лінгвістичних до понятійних. Інформаційно-пошуковий тезаурус у мультимедійному просторі забезпечить широке коло мовознавців сучасним стандартизованим словником лінгвістичних термінів.

Автори: доц. Дарчук Н.П., доц. Алексієнко Л.А., інж. Сорокін В.М.

Результати викладені в мережі Інтернет для загального користування на лінгвістичному порталі www.mova.info


Автоматизована навчальна система з української мови

Метою проекту було створити автоматизовану навчальну систему з української мови, що забезпечує самостійне навчання: надання необхідних теоретичних знань і самостійне вироблення практичних умінь та навичок. Навчальна система розрахована на учнів середніх шкіл, абітурієнтів, студентів, які вивчають українську мову або хочуть систематизувати свої знання з української мови. Загалом у навчальній системі представлено 190 тестових блоків, які об’єднують приблизно 5 тисяч 800 тестових завдань.

Автори: доц. Алексієнко Л.А., доц. Дарчук Н.П., доц. Зубань О.М., к.філол.н. Сірук О.Б., інж. Сорокін В.М.

Результати викладені в мережі Інтернет для загального користування на лінгвістичному порталі www.mova.info

Ключові слова: 
Наука