Дергач Дмитро Валерійович

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри стилістики та мовної комунікації

У Київському університеті працює з 2009 р.: асистент, з 2014 року – доцент.

У 2010 р. захистив кандидатську дисертацію «Лінгвостилістика онімів сучасних українських медійних текстів».

Працює над докторською дисертацією на тему «Медійні жанри в мовній комунікації: природа, функції, лінгвістичні параметри» (науковий консультант – проф. Шевченко Л.І.)

Доц. Дергач Д.В. – відповідальний секретар збірника наукових праць «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика»; член Профбюро Інституту філології; член НМК Інституту філології; член Бюро лінгвістичної експертизи Українського національного комітету Міжнародної торгової палати.

Лауреат Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2016 р. за цикл наукових праць «Медіалінгвістика в актуальних парадигмах сучасного філологічного знання».

Автор понад 70 наукових праць.

Наукові інтереси: теорія, філософія мови, функціональна лінгвістика, лексикографія, медіалінгвістика, медійна жанрологія.

Викладає курси:

  • Стилістика української мови
  • Проблеми інтелектуальної еволюції української літературної мови
  • Основи медіалінгвістики
  • Теорія медіакомунікації
  • Бізнес-лінгвістика та медіа та ін.

Вибрані праці

  1. Стилістика онімів в українських мас-медіа : монографія / Д.В. Дергач. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. – 270 с.
  2. Словник онімів українських мас-медіа / Д. Дергач ; За ред. Л.І. Шевченко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2009. – 175 с.
  3. Медіалінгвістика : словник термінів і понять / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов / За ред. Л.І. Шевченко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2013. – 240 с. (у співавт.).
  4. Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства / Упорядн. Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; за ред. Л.І. Шевченко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2013. – 343 с. (у співукл.).
  5. Сучасний англо-український, українсько-англійський словник. Понад 100 000 слів і словосполучень / Уклад. : Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, І.В. Шматко. – К. : Арій, 2013. – 544 с. (у співавт.).

E-mail: dimyla_philolog@ukr.net