Домилівська Людмила Валеріївна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та стилістики української мови

У Київському університеті працює з 2008 р.: старший лаборант, асистент кафедри історії та стилістики української мови.

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію «Ідіостиль Ю. Яновського в контексті лінгвоестетичних парадигм І половини ХХ століття»

Aсистент Домилівська Л.В. – член редакційної колегії збірника наукових праць «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика».

Наукові інтереси: функціональна стилістика, історія української літературної мови.

E-mail: ldomylivska@gmail.com

Викладає курси:

  • Стилістика української мови
  • Історія української літературної мови
  • Діалектологія української мови
  • Українська наукова мова та ін.

 

Вибрані праці

  1. Мовний світ Ю. Яновського / Л.В. Домилівська : монографія. – К. : Київський університет, 2011. – 196 с.
  2. Лінгвосимвольний простір Ю. Яновського : словник / Людмила Домилівська ; За ред. Л.І. Шевченко. – К. : Київський університет, 2010. – 210 с.
  3. До питання класифікації модальності в реченнях-конструкціях // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2008. – Вип. ХVІ. – C. 39-45.
  4. Лінгвістичні дослідження творчості Юрія Яновського // Мовні і концептуальні картини світу. – К. : ВД Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 26. – Ч. 1. – C. 308-313.
  5. Лінгвістична інтерпретація символу вогню в неоромантичному слов’янському тексті / Людмила Домилівська // Слов’янські обрії: доповіді XV Міжнародного з’їзду славістів / НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка ім. В.І. Вернадського. – К., 2013. – Вип. 6, ч. 1. – Мовознавство. – С. 325-332.