Дядищева-Росовецька Юлія Борисівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри стилістики та мовної комунікації

У Київському університеті працює з 1991 р.: асистент, з 2005 р. – доцент.

У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію «Слово в поетичних контекстах Тараса Шевченка: усно-традиційні витоки».

Працює над докторською дисертацією «Лінгвопоетичні особливості українського фольклору» (науковий консультант – проф. Шевченко Л.І.).

 

 

Координатор щорічного фестивалю української мови «ІСТОР-У-М-ФЕСТ» (2015 р.), «STYL-M-K-FEST» (2016 р.).

Автор понад 50 наукових публікацій.

Наукові інтереси: лінгвофольклористика, етнолінгвістика, українська літературна мова, ділова українська мова, наукова українська мова.

Викладає курси:

 • Лінгвофольклористика як дискурс сучасного гуманітарного знання
 • Культурно-історична еволюція стилів літературної мови
 • Українська наукова мова
 • Етнолінгвістика
 • Проблеми лінгвістичного аналізу тексту
 • Стилістика конфесійного тексту та ін.

Вибрані праці

 1. Фольклор і поетичне слово Тараса Шевченка / Юлія Дядищева-Росовецька. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2001. – 133 с.
 2. Шевченкова інтерпретація української народної епітетики» // «Орю свій переліг… та сію слово». Шевченкознвча монографія – К. : ВПЦ «Логос», 2012. – С. 177-221.
 3. Фольклор. Мова. Поетична мова : навчальний посібник до спецкурсу «Лінгвофольклористика як дискурс сучасного гуманітарного знання» / Ю.Б. Дядищева-Росовецька. – К., 2005.
 4. Веснянки, колисанки та загадки, записані 1920 року в селі Кирилівка Григорієм Ткаченком / С. Росовецький, Ю. Дядищева-Росовецька, К. Ткаченко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2007. – 135 с. (у співавт.).
 5. Лінгвістичні спостереження щодо українських народнопісенних постійних епітетів у зіставленні їх із відповідними індивідуально-авторськими конструкціями Т. Шевченка // Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства / Упорядн. Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; за ред. Л.І. Шевченко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2013. – С. 263-272.

 

E-mail: julia_dyad_ros@mail.ru