Луценко Оксана Іванівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри стилістики та мовної комунікації

У Київському університеті працює з 2002 р.: асистент, з 2007 р – доцент.

У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію «Лінгвостилістика української прози 60-90-х років ХХ ст. (на матеріалі творчості В. Дрозда, Р. Іваничука, В. Шевчука)».

Доцент Луценко О.І. – член редакційної колегії збірника наукових праць «Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика».

Керівник стилістичного наукового гуртка.

Автор понад 30 наукових праць.

Наукові інтереси: функціональна лінгвістика, ідіостилістика, наукова та ділова мова.

Викладає курси:

  • Стилістика української мови
  • Ділова українська мова
  • Українська мова для перекладачів
  • Українська наукова мова
  • Проблеми і методи ідіостилістичного аналізу тексту та ін.

Вибрані праці

  1. Мова і культура суспільства : ідіостилістика художнього тексту в контексті національної культури : Навчальний посібник / Оксана Хом'як ; За ред. Л.І. Шевченко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2007. – 168 с.
  2. Англо-український юридичний словник : Близько 75000 термінів / За ред. Л.І. Шевченко, В.І. Муравйова. – М. : Рус. яз. ; К. : Арій, 2007. – 552 с. (Науковий переклад і редагування: Л.І. Шевченко, Л.В. Шулінова, О.І. Хом’як та ін.).
  3. Новий англо-український медичний словник / За ред. Ривкіна В.Л., Бенюмовича М.С. ; Відп. ред. Л.І. Шевченко, В.І. Шматко. – К. : Арій, 2007. – 784 с. (упорядники: Л.І. Шевченко, О.І. Ніка, Л.В. Шулінова, О.І. Хом’як та ін.).
  4. Українсько-англійський розмовник / А. Пермінова, О. Луценко, Л. Коломієць; За заг. ред. Л. Коломієць. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – 128 с. (у співавт. ).
  5. Українсько-французький розмовник / Т. Гейко, О. Луценко, Л. Коломієць; За заг. ред. Л. Коломієць. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – 144 с. (у співавт.).

 

 E-mail: oks.lutsenko@gmail.com