Наєнко Галина Михайлівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та стилістики української мови

У Київському університеті працює з 1988 р.: старший лаборант кафедри історії української літератури, з 1989 – аспірантка кафедри української мови, з 1992 – асистент, з 1999 – доцент кафедри історії української мови (з 2009 р. – кафедри історії та стилістики української мови), 2010 – 2013 р. – докторант кафедри історії та стилістики української мови.

Кандидатську дисертацію «Наукова лексика у творах Кирила Транквіліона-Ставровецького» було захищено в 1994 р.

2000-2001 рр. – лектор відділення україністики філософського факультету Університету Палацького (м. Оломоуць, Чехія).

Автор понад 80 наукових і науково-методичних праць із різних аспектів історії української мови.

Наукові інтереси: історія української мови, історія української літературної мови, історичне термінознавство, лінгвістика тексту.

E-mail: halynanaienko@gmail.com

Викладає курси:

  • Старослов’янська мова
  • Історія української мови
  • Діалектологія української мови
  • Актуальні питання походження української мови
  • Концептуалізація історії української літературної мови та ін.

Вибрані праці:

  1. Концепція історії української мови Юрія Шевельова : подолання міфів // Юрій Шевельов – виклик часу і відповідь науковця : Монографія / Піскун В.М., Ціпко А.В., Шептицька Т.Л. та ін. – К. : «МП Леся», 2010. – С. 97-105.
  2. Науковий текст середньоукраїнського періоду в лінгвостилістичному, текстолінгвістичному й комунікативно-функціональному висвітленні : монографія / Г.М. Наєнко. – К. : «Освіта України», 2013 с. – 404 с.
  3. Історична морфологія. Динаміка граматичної форми : навчальний посібник. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. – 136 с.
  4. Модель епістемічної ситуації та аналіз структури староукраїнського наукового тексту /Наєнко Галина // Ukrainica IV/ Současná ukrajinistika: Problémy jazyka, literatury a kultury. Sborník vědeckých članků – Olomouc, 2010. – s.109-113.
  5. Різновиди та функції дефініцій у староукраїнських наукових текстах. / Галина Наєнко // «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ»: ІІІ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht» Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2012. Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. Verlag Otto Sagner, München – Berlin, 2013. – р. 399–418.