Ніка Оксана Іванівна

Доктор філологічних наук, професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики

У Київському університеті працює з 1995 р.: асистент, доцент, з 2014 року - професор. 2010 р. захистила докторську дисертацію «Модусні смисли у староукраїнській літературній мові другої половини XVI – першої половини XVII ст.». З

Відповідальний секретар збірника наукових праць «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика»; керівник наукового гуртка з історії літературної мови.

Наукові інтереси: історія української літературної мови і культури, історичний синтаксис, історія українського мовознавства, лексикографія, дискурсологія, текстологія.

E-mail: nika_oksana@meta.ua

Викладає курси:

  • Історія української літературної мови
  • Історія українського мовознавства
  • Культурно-історична еволюція стилів української літературної мови
  • Жанри і стилі староукраїнської літературної мови
  • Проблеми лінгвістичного аналізу тексту

Міжнародна співпраця з Берлінським університетом імені Гумбольдта (науковий проект «Korpus linguistik und diachrone Syntax: Subjekt kasus, Finitheit und Kongruenz in slavischen Sprachen»).

Основні праці

  1. Модус у староукраїнській літературній мові другої половини XVI – першої половини XVII ст. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 446 с.
  2. Історія української літературної мови: [посібник]. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 316 с.
  3. «Проста мова» в Україні і Білорусі ХVІ століття. Доповідь до ХV Міжнародного з’їздуславістів. – К. : НБУВ, 2013. – 25 с. (успівавт.).
  4. Антоній Радивиловський і розвиток українських казань XVII ст. // Rozprawykomisjijęzykowej. – Łodż : Łódzkietowarzystwonaukowe, 2012.–Т. LVIII. – S. 223-234.
  5. Українська термінологія та історія літературної мови // Українська наукова термінологія. – № 3. – К. : Наукова думка, 2010. – С. 23-33.