Сизонов Дмитро Юрійович

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри стилістики та мовної комунікації

У Київському університеті працює з 2012 р.: асистент, з 2014 року – доцент.

У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію «Лінгвопрагматичний потенціал медичної термінології в українських ЗМІ».

Працює над докторською дисертацією на тему «Медійна фразеологія в інформаційному просторі сучасної України: лінгвостилістичний та комунікативно-функціональний ресурс» (науковий консультант – проф. Шевченко Л.І.).

 

Доцент Сизонов Д.Ю. – член редакційної колегії збірника наукових праць «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика»; член Бюро лінгвістичної експертизи Українського національного комітету Міжнародної торгової палати; відповідальний за інформаційне забезпечення кафедри стилістики та мовної комунікації.

Керівник медіалінгвістичного наукового гуртка.

Лауреат премії «Кращий освітянин-2015», Стипендіат Кабінету міністрів України для молодих учених (2016-2017) за цикл наукових праць «Комунікативний потенціал української мови в модерному світі».

Автор понад 50 публікацій.

Наукові інтереси: функціональна стилістика, лексикографія, термінознавство, медіалінгвістика.

E-mail: dm_sizonov@ukr.net

Викладає курси:

  • Стилістика української мови
  • Медійна лексикографія
  • Проблеми лінгвістичного аналізу медіатексту
  • Медійна фразеологія
  • Українська наукова мова та ін.

Вибрані праці

  1. Медична термінологія в українських мас-медіа : стилістичний потенціал : монографія / За ред. Л.І. Шевченко – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – 196 с.
  2. Медична термінологія в українських ЗМІ : словник / За ред. Л.І. Шевченко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – 335 с.
  3. Ділова українська мова : навч. посібник для студентів гуманітарних спеціальностей. – К. : КІБІТ, 2010. – 104 с.
  4. Медіалінгвістика : словник термінів і понять / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов / За ред. Л.І. Шевченко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2013. – 240 с. (у співавт.).
  5. Юрислінгвістика. Словник термінів і понять / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов, І.В. Шматко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2015. – 348 с. (у співавт.) та ін.