Стрельчук Галина Петрівна

Відмінник освіти України, кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та стилістики української мови

У Київському університеті працює з 1985 р.: асистент кафедри української мови, з 1994 р. – доцент кафедри історії української мови (з 2009 р. – кафедри історії та стилістики української мови).

У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію «Система словозміни українських інтермедій XVII–XVIII ст.».

У 1991-1993 рр. викладала українську мову в Ягеллонському університеті (Польща), у 1993, 1994 рр. – практичний курс української мови в Літній школі українців та русинів (Хорватія, м. Загреб), у 1999 р. – історичну граматику та діалектологію української мови в Мінському державному університеті (Білорусь).

1993-1994 рр. – заступник декана філологічного факультету по роботі з іноземцями, 1994-1997 рр. – заступник декана філологічного факультету з наукової роботи, 1997-1998 рр. – заступник декана філологічного факультету з заочної форми навчання.

Наукові інтереси: історія української мови, старослов’янська мова, лексикографія, історична діалектологія, українська мова як іноземна.

E-mail: ist_ukr_m@ukr.net

Викладає курси:

  • Історія української мови
  • Історія української літературної мови
  • Старослов’янська мова
  • Функціональні аспекти історичної граматики української мови
  • Теоретичні питання історії української мови та ін.

 

Вибрані праці

  1. Українсько-хорватський словник лінгвістичної термінології. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2008 [Гриф МОН України]. – 336 с. (у співавт.).
  2. Українсько-чеський словник лінгвістичної термінології. – Л. : Львів. ун-т, 2009 [Гриф МОН України]. – 191 с. (у співавт.).
  3. Сербсько-український словник лінгвістичної термінології. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2009. [Гриф МОН України]. – 403 с. (у співавт.).
  4. Українсько-російсько-угорський словник лінгвістичної термінології / у співавт. К. Агігаші, Н. Білик, О. Паламарчук, О. Снитко, М. Шевченко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2011 [Гриф МОНМС України]. – 403 с.
  5. Українсько-білоруський словник лінгвістичної термінології. – К. : Освіта України, 2012 [Гриф МОНМС України]. – 351 с. (у співавт.).