Шулінова Лариса Василівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри стилістики та мовної комунікації

У Київському університеті працює з 1993 р.: асистент, з 2000 р – доцент.

У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію «Словесна поетика Лесі Українки (поетизація семантики кольору)».

Доц. Шулінова Л.В. – член редакційної колегії збірника наукових праць «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика».

Керівник стилістичного наукового гуртка.

Автор понад 40 наукових публікацій.

Наукові інтереси: функціональна стилістика, ідіостилістика, наукова та ділова мова, політична лінгвістика.

Викладає курси:

  • Стилістика української мови
  • Українська наукова мова
  • Проблеми і методи ідіостилістичного аналізу тексту
  • Культурно-історична еволюція стилів української літературної мови
  • Політична лінгвістика та спічрайтинг у медійному дискурсі та ін.

Вибрані праці

  1. Англо-український юридичний словник : Близько 75000 термінів / За ред. Л.І. Шевченко, В.І. Муравйова –К. : Арій, 2007. – 552 с. (Науковий переклад і редагування: Л.І. Шевченко, Л.В. Шулінова, О.І. Хом’як та ін.).
  2. Новий англо-український медичний словник / За ред. Ривкіна В.Л., Бенюмовича М.С. ; Відп. ред. Л.І. Шевченко, В.І. Шматко. – К. : Арій, 2007. – 784 с. (упорядники: Л.І. Шевченко, О.І. Ніка, Л.В. Шулінова, О.І. Хом’як та ін.).
  3. Стилістика української літературної мови. Книга 1 : Тести, завдання, вправи : навчальний посібник / Лариса Шевченко, Лариса Шулінова. – Видання 3-є: доповнене й перероблене. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – 264 с. (у співавт.).
  4. Стилістика української літературної мови. Книга 2 : функціональна діагностика тексту : навчальний посібник / Лариса Шевченко, Лариса Шулінова. – Видання 2-е : доповнене й перероблене. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – 388 с. (у співавт.).
  5. Прецедентність української медійної рецензії мистецької тематики // Актуальні проблеми української лінгвістикитеорія і практика. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2016. – Вип. 32. – С.18-33.

 

E-mail: shulinova.lesja@gmail.com