Скопюк Тетяна Георгіївна

Доцент кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів, кандидат філологічних наук.

Дата народження: 18.12.1949 року народження

Закінчила Київський державний університет ім. Тараса Шевченка у 1974 році, факультет романо-германської філології. Кандидат філологічних наук з з 1998 року (диплом – ДК № 001029). Вчене звання – доцент з 2001 року (атестат – ДЦ № 002097).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Термін у семантичній структурі англомовного наукового тексту» (на матеріалі підмови обчислювальної техніки) – 10.02.04 – германські мови. Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Скороходько Едуард Федорович.

Член Міжнародного Центру по дослідженню і розробці наукового напрямку у когнітивній лінгвістиці – Антропологічної лінгвістики – “Establishing Foundation for Anthropological Linguistics” (Польща) з 2004 року. Наробки цього напрямку – понад 20 наукових праць, серед них 4 видання навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів – «Основи Антрополінгвістики (до лексичних витоків еволюції мислення) російською та польською мовами.

З 2005 року працює за сумісництвом в Національній Академії Керівних Кадрів Культури та Мистецтва України (веду практичні заняття в аспірантських групах, курс антрополінгвістики, член комісії по вступним іспитам в аспірантуру, кандидатським іспитам, приймаю участь у розробці програмних та екзаменаційних матеріалів).

Наукові інтереси:історичне термінознавство, антропологічна лінгвістика.

E-mail: skopyuk.tatyana@yandex.ua

Автор 75 наукових та навчально-методичних праць (обсяг авторського матеріалу – 90 д.а.), опублікованих у фахових наукових видавництвах України та за її межами (Великобританія, США,Сингапур, Канада, Фінляндія, Польща, Росія, Білорусь).

Серед них 5 навчальних посібників, а саме:

  1. Навчальний посібник з англійської мови для студентів старших курсів гуманітарних факультетів для розвитку навичок читання, письма та мовлення сучасною англ.. мовою. – Київ: ВЦ «Київський університет», 2001 р. – 112 с.
  2. Навчальний посібник з англ.. мови для студентів молодших курсів історичного факультету “A Time to Keep” – Київ: ВЦ «Київський університет», 2003 р. – 76 с.
  3. Навчальний посібник з англ. мови для студентів старших курсів, магістрів та аспірантів історичного факультету “Another Time”- Київ: ВЦ «Київський університет» - 2005 р. – 106 с.
  4. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений «Основы Антрополингвистики ( к лексическим основам эволюции мышления) (в соавт.) – Москва, 2005, 2008, - 113 с.
  5. “Antropolingwistyka (Nowa Nauka XXI Wieku) – Wyzsza Szkola Finansow I Zarzadzania w Bialymstoku, Bialystok, - 2009, - 130 s. (Польща) в співавт. А також: Указатель терминологических диссертацый. Справочное пособие. (в соавт.) – Москва, РОСТЕРМ, 2006 г. – 750 с.; Перший в Україні Російсько – Українсько – Англійський Словник-довідник найуживаніших скорочень (в співавт.) – Київ, - 2006 р. – 220 с.